Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Bản thảo sống còn - phần 230- ngày 30 -11- 2012Như các bạn đều biết, ngày mai là sự khởi đầu của tháng  được đề cập tới nhiều  trong truyền thuyết , tháng 12 năm 2012. Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một bản cập nhật nhỏ về những gì bạn đã trải qua, và những gì bạn đang thực hiện. Điều này thực sự là một quá trình rất phức tạp. Bạn là nhiều phần của  một tổng thể lớn, vì vậy chúng tôi muốn sử dụng một phép ẩn dụ đơn giản để làm cho mọi việc dễ hiểu hơn chút. Những gì bạn đã và đang làm trên Trái đât trên, rất giống với việc bạn nâng cấp hệ điều hành trên một máy tính, và như vậy , chúng tôi muốn  sử dụng hình ảnh đó để làm rõ vài trò  của bạn hiện nay .