Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Pleiadian: Thông điệp Tình yêu và Minh Triết.

Một chút Tâm sự của Samba : Loạt bài viết này samba copy từ blog Ánh Sáng Việt . Đây là Blog của Những người Anh Em gần gũi với diễn đàn Cộng đồng Ánh Sáng của chúng ta .

Loạt thông điệp này hơi dài , nhưng chứa đựng đầy đủ mọi thông tin cần thiết , mong rằng các bạn có đủ thời gian , có đủ kiên nhẫn để đọc từ từ , và thấm hiểu hết những lời Minh triết trong loạt thông điệp này .

Tất cả chúng ta đang sống trong thời đại chuyển đổi của Trái đất. Dù muốn dù không bạn và tôi vẫn đang ở đây . Dù thấy hay không thấy , dòng chuyển đổi vẫn đang xảy ra . Bạn và tôi giống như những người đang đứng trong dòng nước lũ , cơn lũ của năng lượng , dòng lũ của chuyển đổi .....

Vậy bạn chọn hành động theo cách thức nào trong dòng lũ đó ?