Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Arcturians: Tác động của Vũ trụ. Đồng hoá và Hội nhập.


Thông điệp từ Arcturians: Tác động của Vũ trụ. Đồng hoá và Hội nhập.
 Ngày 30 Tháng chín 2015

Nhân loại đã đạt đến thời điểm phải lựa chọn.

Các làn sóng dữ dội của Ánh sáng quang lượng tử đang chảy qua hành tinh của bạn. Trong thế giới vật lý ba chiều, những làn sóng quang lượng tử này đang kích hoạt và tạo ra những nhóm Linh hồn cảm nhận và hành động theo Trái Tim.

Các nguồn Năng lượng Quang lượng tử từ vũ trụ tới Trái đất, cũng đồng thời đang được tích hợp, đồng hóa vào tất cả các mạng lưới Ánh sáng của Trái đất ở tất cả các chiều không gian  3,4,5 ... vào ngay lúc này bây giờ. Tất cả mọi người dân Trái đất giờ đây đã có thể tự do truy cập, kết nối vào các Mạng lưới Ánh sáng Quang lượng tử này.