Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Hội nghị mang tính đột phá. Phần 3Hãy để tôi giải thích một vài điều:

Sự phong phú đúng đắn:

Hiện nay tất cả Chúng tôi đã được lập trình để tin rằng tiền là ác. Chúng ta đã được lập trình từ trong ý thức để tin rằng chúng ta không xứng đáng được hưởng thụ tiền bạc hay sự giầu có sung mãn. Khi  tin tưởng như vậy, chính chúng ta đã đang phát triển một loạt tắc nghẽn  trong các cơ thể Năng lượng và trong ý thức của cá nhân chúng ta. Chính những lập trình này làm cho mỗi người trong chúng ta luôn chấp nhận nghèo khó và hướng tới cuộc sống thiếu thốn một cách tự nguyện từ trong tâm thức.

Hội nghị mang tính đột phá. Vấn đáp. Phần 2


Hội nghị mang tính đột phá. Vấn đáp. Phần 2


HỎi : Định nghĩa của sự kết thúc của Thời Đại Nhị Nguyên là gì?


Đáp : Chúng ta sẽ tiếp tục có ánh sáng và bóng tối. Chúng ta sẽ tiếp tục có ngày và ban đêm, bởi vì các hành tinh vẫn quay như cách hiện nay. Chúng ta vẫn sẽ có ánh trăng. Tuy nhiên, không có những nguyên tắc của  các thế lực Bóng tối trên Trái đất nữa. Không đau khổ, không bệnh tật, không lừa dối, không tham nhũng, không có tối tăm Tâm linh, không cài đặt năng lượng, không có niền tin sai lầm .. và không có nhiều thứ khác nữa. Khi chúng ta bước vào vành đai Photon, năng lượng trên Trái đất sẽ sáng hơn và nhẹ nhàng hơn.