Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Cổng Ánh sángCổng Ánh sáng 

Cổng Ánh sáng là một mô hình năng lượng. Khi bạn đi thông qua cổng , nó sẽ làm sạch toàn bộ thân thể và các Linh thể của bạn . Sau đó đưa bạn vào các mẫu suy nghĩ mới của các Kích thước Thứ tư. Cổng Ánh sáng sẽ cho phép bạn hiểu thêm về hiện thân của riêng của bạn. Cổng cũng cung cấp cho các cơ thể của bạn cách thức chuyển đổi các cơ thể. Tại những cổng thông tin, Các hướng Đạo Tâm Linh, cùng các Kỹ thuật viên Ánh sáng nhân từ sẽ hỗ trợ những người sử dụng Cổng đi vào chiều hướng mới.Ngay khi bạn đi qua Cổng Ánh sáng, làm sạch bắt đầu. Cổng là nơi mà tất cả các khối năng lượng không cần thiết trong Thể xác và trong các Linh thể, trong các trường Năng lượng sinh học của bạn bắt đầu được loại bỏ. Giả sử rằng bạn có một ung thư hay lao phổi hay bất kỳ loại của bệnh tật nào, khi bạn đi qua Cổng Ánh sáng,các Bênh tật này sẽ được gỡ bỏ. Điều này cho phép bạn có một khởi đầu mới với sức khoẻ Thể chất và Tâm thần hoàn hảo. Vì tất cả các bệnh tật của bạn trong chiều kích thứ ba đã được tạo ra để bạn tự học hỏi và trải nghiệm trong Kích thước thứ ba, bạn sẽ khám phá ra rằng,  bạn không còn muốn tạo ra bệnh tật. Bạn sẽ phát triển vượt ra khỏi 99% tác động của bênh tật . Cấu trúc phân tử của thân thể bạn sẽ thay đổi . Từng tế bào trong  hiện thân vật lý sẽ có một liên kết tới nhiều chiều không gian khác nữa. Tỷ lệ trao đổi chất của bạn sẽ thay đổi, trái tim của bạn củng cố lại, và trí tuệ của bạn mở rộng. Thân thể vật lý hiện nay  của bạn sẽ có thay đổi lớn. Hoạt động của thận, tim và tạng phủ sẽ tốt hơn . Huyết áp tốt hơn, và nhiều thứ thay đổi theo chiều hướng như vậy.

Nếu bạn đang khoảng 50 tuổi hoặc trẻ hơn, tại thời điểm các Chuyển đổi, thì là an toàn để bạn có thể sống thêm 130-150 năm nữa với hình dáng trẻ trung mà bạn ưa thích nhất. Tuổi thọ trung bình có thể dễ dàng đạt được vài trăm tuổi. Tuổi thọ lớn hơn , hàng ngàn năm, cũng có thể đạt được, nếu như bạn mong muốn. Bạn có quyền lựa chọn.

Các cổng Ánh sáng sẽ thực sự được mở cửa hoàn toàn trước khi ba ngày tối tăm, nhưng sẽ không được phổ biến cho tất cả. Sau khi các ba ngày kể từ ngày bóng tối chấm dứt, Các Cổng Ánh sáng sẽ có cực kỳ hiển nhiên. Đến lúc đó, sự hiện diện của Anh chi em từ Liên đoàn Thiên hà sẽ được biết đến.

Các Kỹ thuật viên Ánh sáng của Cổng đều là những người được đã phát triển trong Kích thước Thứ tư và họ sẽ giúp những người khác để tiến hóa trong một nhẹ nhàng, yêu thương và nhân từ. Họ cũng sẽ giúp bạn buong bỏ mọi nỗi sợ hãi còn lại.

Các Hướng dẫn viên bên ngoài cho Cổng Ánh sáng sẽ kinh nghiệm chuyển đổi cao nhất và hoàn hảo nhất . Đang có nhiều khó khăn để giải thích về Ơn phước lớn của chuyển đổi khi bạn đi qua Cổng Ánh sáng cho các đầu óc còn tư duy ba chiều.  Tuy nhiên, nếu bạn đã lựa chọn để  làm một Hướng dẫn viên bên ngoài cho Cổng Ánh sáng, thì bạn nên biết rằng, bạn đang thực hiện các cam kết ở mức Linh hồn trước khi hoá thân vào Trái đất. Một cam kết làm việc trong môi trường khó khăn 3D trên bề mặt Trái đất, có thể tăng tốc độ tiến hoá của bạn tương đương với 10 đến 20 chu kỳ sống trong Kích thước thứ tư 4D và thứ năm 5D. Bạn sẽ được thưởng trong ánh sáng của Chúa Giê-su. Tất cả các Đại Minh sư sẽ cùng ở đó , cùng làm việc với bạn trong sự hỗ trợ cho Chuyển đổi Lớn. Tất cả các bạn đều là Sinh mệnh Ánh sáng, và một lần nữa, thông qua các Cổng Ánh sáng, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu từ Kích thước thứ năm.


Nguồn : Từ một bài trả lời trên Blog của tôi .

Lời bình luận của Samba : Bài này nghe có vẻ siêu thực , không tưởng . Một bước nhảy vọt lớn về tiến hoá mà chúng ta không cần làm gì hết . Đây là một Ơn Phước Lớn cho Nhân loại trong thời  kỳ chuyển đổi hay đây chỉ là sản phẩm sáng tạo của một đầu óc giầu trí tưởng bở ?  

Nếu thực là Ơn phước thì là quá ngon rồi . Còn nếu đây là không tưởng thì cũng là một bài viết mang lại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ. Chẳng có hại gì hết. Samba thiết nghĩ , hãy tự cho phép mình mơ mộng một chút . Không ai đánh thuế, thu tiền việc bạn mơ ước phải không ? 

Không phán xét đúng sai, chỉ mở rộng tầm mắt, mở rộng sự cảm nhận từ trái tim của bạn, Lắng nghe trực giác, chỉ tin vào cảm nhận từ nội tâm. Đó là con đường đúng đắn để tiếp cận một thông tin hoàn toàn mới. 

Một thời đại mới của Vũ trụ đang mở ra trước mặt Nhân loại. Một vận hành tất yếu của Thiên Hà và các Hành tinh, vượt ngoài hiểu biết hiện thời của Bạn và tôi. Trong một tầm mức Chuyển đổi Thời đại và đổi mới lớn lao như vậy,  không có điều gì là không thể . 

13 nhận xét:

 1. Cám ơn Samba đã dịch. Đây là một bài viết rất dài của một vị Minh Sư. Tôi sẽ post từ đoạn và nhờ Samba dịch nhé nếu có thể được. Rất cám ơn những bài post hay của bạn.

  Master Kirael: The Three Days of Darkness

  THREE DAYS OF DARKNESS
  Update from Kirael by Fred Sterling


  KIRAEL: When I put this one in on the three days of darkness, I had no idea how thrilled everybody was going to be with it. I know they are thrilled. Everybody asks me-me poor medium gets asked this a little bit more than I do because he is on Earth a lot more than I am: When is the three days of darkness going to happen?

  Well, let me put it to you as best as I can. The three days of dark darkness is something that, by the time it happens, you will all be so ready for it, you won’t be counting the days. You will be counting the love particles, because, you see, the three days of darkness is when the Earth plane enters into this huge belt of light, and the light is so intensified, there are so many particles that your sun star seems to be blotted out. You say, “Well, God help you, Master Kirael, aren’t we going to freeze to death without the sun?” I said, “Seems to be blotted out.”

  Your Creator makes no mistakes. It knows how to bring enough particles through. Oh, but I am pretty sure you will be wanting to sleep a lot. In fact, some of you are going to sleep straight through it and not know it happened until it is over.

  But here’s the good news: As I’ve already said in the first book, and I will repeat it again, when it is over and you awaken, you are in the throes of the full force of the fourth light and the first thing you will want to do is jump for joy. The second thing you will want to do is get down, because you are going to float up there for quite some time. You see, as you come through that belt, your physical body is readjusted to the light centers. The light centers are the particles that you’ve carried with you all your life and wanted to ignite in the new state of consciousness.

  Now, for all of you out there that we call “We the People” that just went “WOW,” I say this to you as well: Why don’t you start now? Why don’t you start right now searching through your whole system in every meditation you have? Search through and say: “I wonder if that is one of those little particles that Master Kirael talked about in his book, “Kirael, The Great Shift?” And just jostle it a little bit and if it sparks at you, say “I got one.” You might as well, because they are all going to come up one day. But imagine, just imagine, having some right now.

  That is what the three days of darkness is truly all about, so stop being a ‘fraidy cat. Let yourself know the love of your Creator will not let anything happen to you.

  KIRAEL: Let me open this chapter with a deep concern: Whenever any fear slips in, my apologies will be loud and clear, for that is not the purpose of this work. I want to avoid it at all costs. The three days of darkness are not about fear and panic but about ascension into the Fourth Dimension. I extend my apologies over and over again for any fear that might arise, and please understand that I am not trying to scare you. I am trying to prepare you for ascension. The Shift is about Love, and any fear you feel is what you have chosen. Choose wisely, my friends, for the Shift will be the start of an awakening to behold.

  The three days of darkness actually pertains to Mother Earth’s entry into the Photon Belt. This will produce the three days of darkness, and this event heralds the beginning of the Shift, or ascension, into the Fourth Dimension. Let me give you a brief explanation of what will happen during this period. The whole event will take place over a period of seven to ten days or so, but please don’t hold me to these numbers because it may fluctuate a day or so either way.

  Trả lờiXóa
 2. FIRST DAY There will be a sense of complete and utter turmoil at this point. It is not to create fear. Yes, the fear is allowed by the Creator, but you do not have to enter into this fear. Those of you who read this work will be aware of the events that will transpire during this period. You will say to yourself, “This is exactly what Kirael said would happen.” You will still have to fight off the fear though, because it will permeate the Earth plane. It is an awakening of a very deep cellular memory that must come to the surface. This is contrived by the light beings to make sure that everybody gets through the Shift by healing their fears. And, again, because you live so much in fear, you actually do so many good things from fear. Healing your fears is all part of the Creator’s design.

  This is another reason why you should be attempting to deal with your current fears. As you become practiced in dealing with and dissipating your fears, you will be better able to cope with the Shift. Some fears that you face today are such things as: Are my bills paid? Will I remain married, and if not, what shall I do? Will I lose all my money on some silly investment? These are, of course, very real, but when looked at in reality, all you need to do is confront the issue and be willing to handle it to the point where the issue comes to total clarity. Then guess what? It always turns out to be not that great big monster you saw. In fact, it becomes extremely manageable for the most part. That is why I emphasize that you complete all your self-learning projects on a timely basis. When you have learned as best as possible to deal with your fears, it will make the Shift an adventure as opposed to a nightmare. Practice makes perfect.

  So, in the very first day, you will vibrate with the illusion of mass illness and seemingly devastating disruption. You will literally be leaving the Third Dimension and caught up in the Fourth Dimension, with the Photon Energy mixing in. You will sense the Earth’s shifting, major shifting, more so than you may have ever felt up to that point. You will quite literally not want to be walking around in the first 12 hours or so of this first day. You will literally be forced to remain stationary.

  This is Mother Earth’s way of coming to a screeching halt. In this period, She shakes Herself out and realigns many of Her aspects. All of this is already mapped out, and She knows just how far to go without knocking Herself completely off course. So that will be one of your very first indications: the appearance of massive turmoil followed by Mother Earth really rumbling.

  Trả lờiXóa
 3. You will have had a number of earthquakes prior to this. Earthquakes will have become almost commonplace by this time. I am not talking about your big 8′s or 9′s on the Richter scale, but 5′s, 6′s and below, because that’s where Mother Earth will show that She is just getting ready. However, when She gets into Her final Shift position-where the energy of the Dimension is going from the Third Dimension to the Fourth Dimension and the Photon Energy has already begun to engulf the Earth, She will set the stage for Her last spins through the Third Dimension. Therefore, for about 12 to 16 hours on that first day, you will literally have a difficult time staying upright. Don’t panic! Do you know how many times you need to be reminded of this? Please don’t panic! If you do not panic in these first few hours, things will begin to settle themselves because the rocking and rolling will begin to taper off.

  Next some of the other features will begin to manifest are the decrease in temperature and sunlight. It will actually begin to look like late evening for the next couple of days. You won’t get to see much sun from here on, until you get out of this part of the Shift.

  In that time, an awesome awakening will begin to manifest. Depending on your extrasensory abilities, those friends and relatives who have passed onto the other side will be able to communicate with you. This will enable you to work in a way that most have not experienced in this current embodiment. This is just one more reason why, for the past few years, the Guides who know of the Shift have been recommending MEDITATION. My Truth tells me that the word should be upper case, for that is the importance I place on it.

  SECOND DAY Increasing darkness will have begun to permeate the Earth plane, along with a cold never before experienced. It will be a deep cold, for it will penetrate inside of you. At this time, you will make a connection with other entities that are not carbon-based. Here is another reason why you cannot live your life based in fear. You will be faced with what will appear to be some of your greatest tests. All you will need to understand is that IT IS A TEST. You need only hold onto the Light, for in using the white light, your awareness peaks and the test will disappear.

  THIRD DAY On the third day, Mother Earth will fully enter the Photon Belt and the actual Shift to the Fourth Dimension will occur. This will be where the Photon Energy envelopes the Earth plane and the three days of darkness begin. The outer band of the Photon Energy is very dense in order to sweep out the third-dimensional essence and to ignite the fourth-dimensional energy. It will be dark because the light particles are so dense that they take on the appearance of no light. It will take approximately three days to get through this outer band and it will appear as if you are in total darkness. Now, do not wake up 72 hours later, walk outside and say, “That’s it! I’m out of here.” You will have to pay attention and not be hung up on time, for that will become the trickster and cause the energy to take even longer to calm.

  As you move into the Photon Energy, it will literally block out the sunlight. This will be the real darkness, my friends. The essence of the Photon Energy literally has the ability to block out the sunlight, so when I talk about darkness, I’m talking about the real purity of darkness. However, some of the sun’s thermal energy will get through so you won’t have to experience an “Ice Age.” It won’t undergo a vibrational shift to compensate for the lack of mobility that most will experience.

  Trả lờiXóa
 4. It won’t make sense to try to go out and fix anything. It won’t make sense to try to go down to the corner store and see if it’s open. You will not starve to death; nobody will starve to death in three days. In the first place, your metabolism will change so that you won’t need food. You will ingest only the lightest of substances. In the beginning, there will be only that which the Creator has brought light to in the form of the plant world. This is what the Creator always supplied you. For whatever reason, you haven’t used it wisely up until this point. Now, you will not only utilize plants wisely but you will have a bit of time resonating with this but most will actually begin to enjoy this new food source.

  How can people in warm climates prepare for this period? Not by buying ten blankets or building some sort of cold-proof room. The medium reminded me of when he was a young lad and all the people were building shelters in the Earth and stocking them with canned foods. This was in response to someone possibly dropping some sort of giant bomb and the only safe place was some sort of shelter. Let me assure you, my friends, none of that will be necessary this time. By the time this event actually engulfs your Earth plane, those who are destined to experience the fullness of the event will have learned about vibrational body transfer and motion alliance, so the essence will be completely protected.

  Be clear that body energy will get everybody through. That’s why it will be important to embrace your brothers and sisters in love. You won’t freeze to death because you will have learned about meditation and vibrational body transfer. All these things you are learning on this very mundane level are actually preparation for a time not so far into the future.

  In the middle of these three days of complete darkness and cold, most of the world’s population will be immobilized. You will slow down to such a state that the three days of darkness won’t feel like current time does, my friends. That’s how some of the fear will be displaced. You will hardly even remember going through this part of the density. Once it’s started and you hit the first of the three days, you’ll literally go into a state of hibernation within yourself.

  AFTER THE SHIFT Coming out on the other side of those days of darkness will be beyond your wildest expectations. As the darkness dissipates, you will have another two or three days before it becomes daylight again. It will appear as dusk. When you take your first step, you will realize you no longer touch the ground like you used to. You will find that you can take a hop into the air, stay there a little while, and kind of float back down. There will be pockets of this new energy still somewhat thick so this may be a little tricky at times.

  You will feel something new moving through your body and will find that you can fill your body with this new energy that radiates within. From top to bottom you will love this new feeling that will completely overwhelm the new you.

  It will take two to four years for most to learn how to deal with this newness under the guidance of teachers who will carry you through this new reality. They will be honored for what they share, and you will appreciate all those who practiced on this side to learn the art of manifesting. Can you begin to understand why its’ so important for all to get the lessons completed before the Shift? That way, there will be no need to experience them afterwards.

  As a caution, let me remind you that you will take any unfinished experiences into this new reality, so before the Shift, prepare as much as possible so as not to have to waste precious time while others are moving at the new pace.

  Trả lờiXóa
 5. You will wonder why you’re not hungry because of how much time has passed. Not only will you not have the slightest bit of hunger pain but most, if not all, of your body fat will be gone. When you finally do get hungry, you will recognize that you need to eat something that God created. Then you’ll look at the plants that have always been there but that you never really noticed before. You’ll pick one of them, put it in your mouth, and it will slowly dissolve. You’ll feel its energy emanate into your system. Then suddenly, you’ll realize that you are breathing differently. Your breath will come in through the crown of your head and will fill your body in a manner you are not really accustomed to. In those first few days after the Shift, you will learn how to function with everything that is different.

  Many new things will occupy your new and enlightened thinking process. Your thought process will be so clear, and your memory will be beyond anything you will have prepared for. You will have approximately 2,000 years to revel in the glory of the Fourth Dimension.

  In essence, my friends, although it will seem like a rather shaky situation, this is the beginning of the period of total enlightenment. Most of you have been preparing for many lifetimes just to remember the totality of ascension. Nothing has been wasted, so don’t ask, “Why didn’t I just wait for this instead of going through all the trauma?” Learn with a great desire so as to not take any old baggage into this new and exciting era.

  This is just the beginning. Don’t judge the total experience by this short span of time and most certainly, “Don’t panic!”

  QUESTIONS AND ANSWERS

  Q. How much linear time do we have left? I mean, we’ve got to get cranking to raise our vibrations. Can you tell us about when the Shift will take place?

  KIRAEL: As I explained before, the actual time frame is irrelevant. It is not the WHEN; it is, in fact, THE JOURNEY. So much depends on Mother Earth and Her vibrational system.

  As Mother Earth’s vibrations increase, this actually slows Her speed towards the null zone. In this time, the masses can more fully prepare for ascension. Ironically, the more you try to prepare from fear, the faster you’re going to move towards it. So your challenge, my friends, is to figure out how to teach without fear.

  Master Jesus came here to teach without fear. Buddha came here to teach of balance and no fear. All the Masters have tried to teach without fear. However, the human thought process and the lack of 12 DNA strands have allowed some people to use fear to control the masses and gain from a more personal standpoint.

  The light cannot be hammered in. It can only be accepted in. If you wish to move this Photon Energy and keep it at bay until you can get more of the population prepared for it, then you must become more enlightened. Don’t go into fear. The Photon Energy is coming and you can’t stop it. But the more brothers and sisters you are able to prepare for the Shift, the more beauty and light you shall all share in the Fourth Dimension.

  Q. I read in a book about the “null zone.” Can you tell me about this and how it relates to the Shift and the three days of darkness?

  Kirael: During the three days of darkness, the Earth’s magnetic field will drop to zero and all electromagnetic activity will cease. This is the “null zone,” and marks the shift from the Third Dimension into the Fourth Dimension. As we move into the Fourth Dimension, time is already compacting. This is literally compacting the planetary system itself so that the landmasses of Mother Earth are being compressed into a different space. This is going to create a physical shift as well as the energy changes that will enable Mother Earth to cleanse Herself.

  Trả lờiXóa
 6. Q. This sounds like a fearful time, like we’re going to have earthquakes. So if I know this now, there would be no fear because I would know what was happening, right?

  Kirael: Easy to say, but memory is also cellular. It would not be the kind of fear you deal with on an everyday basis. Though many will be aware, for the most part, the masses will be a reaction. We have already talked about the mass consciousness, so you can begin to see the importance of not falling prey to the thoughts of others. Clarity will be at a premium, and those who are fully aware will be able to help others understand. Don’t panic. Do you know how many times you need to remember this? Don’t panic.

  Q. Will the Shift occur the same way all over the Earth?

  Kirael: The answer is a resounding yes. This is a total Earth Shift. No single place is spared the process. Why would anyone want to miss it? This period of unrest is only a prelude to all the beautiful energy of the Fourth Dimension. The essence of the Earth will be at the highest possible vibration that it has been in for literally thousands of years.

  Q. Without electricity and gas, how do we survive? How about cooking food, hot showers, radio, television?

  Kirael: From our side, one of the most interesting parts of this event is the answers to these particular questions. Most have become so reliant on the creature comforts of this world that they can’t begin to understand how they will be able to survive. There are two parts to this: First, as you lose electrical power, Photon Energy will replace it. Remember that your reliance on fossil fuels is one of the things that keeps you hostage to the cartels of this time. The purity of life without all the trappings will soon be the absolute highest form of understanding.

  Second, the Galactic Brotherhood will assist you in the conversion of energy. They will move swiftly to see that most important needs are taken care of. You cannot imagine the speed with which they will assist the remaining essence on this plane.

  Q. Can you discuss the other Realms involved in the Shift?

  Kirael: Mother Earth, like all other entities, is a living, breathing entity, just as your body is a living, breathing entity. Your physical body seems small compared to your totality, but it is alive and well. The duration of the null zone will be uncomfortable for any physical body that is not “lightened up”. There are two energies that you can work with entering the null zone; sound and light, because your third-dimensional body is a molecular structure also composed of light.

  Your physical bodies and the human element are among the lower vibrations in the universes. That is not being negative; it is just the truth. But that’s what you chose when you decided to become part of the DNA reduction. For explanatory purposes, we’ll say that with the density you have, you are on the lower end of the spectrum. Different ranges exist on the higher spectrum, such as the Angelic Realm and the Guidance Realm. The Guidance Realm is where I come from. Master Jesus and many of the other Melchizedeks-all of the Great Masters who have manifested into light body-exist in the Guidance Realm. Beyond the Guidance Realm, there exist Light Beings, which permeate every living entity essence in all universes.

  Above Light Beings, we have what we call the “Outer Light Band,” which is where more concentrated forms of Light Beings exist along with the Akashic Record. Beyond that, we come to the Christ Consciousness, and the totality of the Creator Energy.

  Trả lờiXóa
 7. Q. Does that mean that I can still buy that car I want, and that house too?

  KIRAEL: This is one of the most important questions in this book. If you remember nothing else, let it be this.

  If in reading this book, you find yourself saying, “There no need to buy something or enter into a long-term agreement because when the Shift happens, it’s not going to have any bearing,” then catch yourself. You couldn’t be making a more reckless statement. Your life plan calls for certain experiences and each is meant to bring a new level of understanding. Each time you choose to short cut a lesson, it is simply deferred to the new reality for you to work on then. No matter what, do not deny the possibilities of experience.

  Imagine if you would, that you awaken in an energy where all has moved to a space only dreamed about in the past. As you look around and see the potential of life, it is so beautiful that it is breathtaking. You begin to understand about your new body and the capabilities within this new reality. However, due to an incomplete learning situation, your higher self lays out a plan whereby you must repeat an experience. While all your being wants the new energy, it cannot move until all has been mastered. Therefore, leave no possibilities undone. Master everything your higher self lays before you with passion, for this is what brings you into this new millennium.

  THE FOURTH DIMENSION The Fourth Dimension is the essence of pure thought, and anything and everything that exists in the Third Dimension must have originated in the Fourth. It is, in fact, the bridge between the learning space that humans occupy and all other realities. It is a space that all evolving entities must access. They can communicate and share the learning while still affording the luxury of self-learning. As the Shift gathers momentum and allows humans a new and exciting place to evolve, the Fourth becomes the newest of schoolhouses, but one that will have little or no resemblance to the one you’re leaving.

  As you enter into the Fourth Dimension, the collapse of the Third Dimension creates a vacuum. this creates a pulling force that automatically draws fifth-dimensional energy towards the current shift, and you will discover the dimension of love. Your journey into the Fourth will be relatively short. You will learn at a rapid rate, and then all will be left will be to return to how you once were in Lemuria.

  Once you have attained the level of the Fourth, you no longer have the grasp on fear that has permeated the Third. Therefore, advancing to the Fifth Dimension becomes a given. You will remember your existence on the Lemurian plane soon after awakening into the Fourth Dimension. The galactic energy that you may be carrying will be set aside as the love energy that you seek becomes the rule. The Fourth offers a multitude of new experiences, and you will want to spend a long time in it.

  Mặc dù NASA che giấu thông tin về các đám mây kỳ lạ của photon, hiện nay gần như bao phủ toàn bộ hệ thống năng lượng mặt trời, các thông tin đã bị rò rỉ từ một số nhà khoa học.

  http://asfn.in/realii/piramidy-po-vs...go-oblaka.html

  Trả lờiXóa
 8. Tôi cũng có Thầy. Thầy tôi cũng có tiết lộ cho các đệ tử một số chi tiết kỳ diệu như vậy nhưng tôi không đươc phép phổ biến public, đành mượn bài này để...chia sẻ!

  Trả lờiXóa
 9. Samba nhớ dịch tiếp thông điệp của Sheldan Nidle nhé! Họ hay nhắc đến "ba ngày" đó. Trực giác cho tôi biết thông điệp của Salusa và Sheldan Nidle có thể tin tưởng được. Thầy của tôi cũng có xác nhận.

  Trả lờiXóa
 10. Cám ơn bạn.
  --Thông tin trong bài viết tiếng anh ở trên đã có khá lâu rồi. Có lẽ sự kiện đó nằm ở Tiềm năng có thể xảy ra, chứ khó xảy ra trong thực tại . Vì đã có nhiều thứ đã được thêm vào Trái đât từ khi những lời đó nói ra .
  --Sau nữa , theo như văn bản trên nói , trong ba ngày hầu hết nhân loại sẽ ngủ như chết, cho nên bạn cũng không cần quan tâm hay chuẩn bị gì được .
  --Tiếp theo : dù là có 3 ngày đó thật , biết vậy để đó thôi , đừng quá quan tâm , đừng quá chú ý , đừng quá mong chờ cho nó xảy ra . Nếu bạn quá mong đợi nó xảy ra , có thể nó chỉ xảy ra cho 1 mình bạn thôi . Bởi vì chúng ta nghĩ gì thì sẽ có cái đó .
  --Và cuối cùng , bởi lý do an toàn cho đại chúng, samba xin không dịch văn bản trên .

  Cám ơn .

  Trả lờiXóa
 11. Tôi thấy Samba dịch các thông điệp của Sheldan Nidle có nhăc đi nhắc lại "ba ngày", tôi nghĩ rằng các vị Minh Sư nói giống nhau. Vấn đề không phải là mình mong đợi ba ngày đó, mà mình phải...chuẩn bị điều gì và không sợ hãi mới là quan trọng. Vị Minh Sư đó khuyên chúng ta nên chuẩn bị trước nhất là về cách ăn uống. Tôi thấy Samba không hiểu được ý của bài viết.
  Tôi vì đọc các bài dịch của bạn nên mới có hứng thú để chia sẻ. Tùy bạn, tôi cũng sẽ dịch lấy chắc không dịch hay bằng bạn đâu!

  Trả lờiXóa
 12. Rất mong được đọc bản dịch của bạn

  Trả lờiXóa
 13. Ba ngày tối tăm trong thực tế có thế không đúng như bạn đang hình dung trong đầu . Ba ngày tối tăm đó chỉ dành cho 3D chuyển lên 4D . Khi ý thức của bạn hoàn toàn không biết gì và không thực hiện được chít gì chuyển đổi vào 4D , thì bạn có nhiều khả năng phải chịu sự chuyển đổi ép buộc và dữ dội lần cuối : Ba ngày tối tăm . Còn khi bạn đã tự nguyện chuyển đổi tới được 4D hay 5D . Tâm thức bạn là Ánh sáng , rung động của bạn là thanh nhẹ , ở cùng Phật Thánh , thì sẽ không còn một giây phút nào tối tăm nữa, chớ đừng nói là 3 ngày . Ba ngày tối tăm đó chỉ dành cho tầng lớp tối tăm nhất của Nhân loại chuyển đổi , không phải dành cho tất cả mọi sinh mệnh trên Trái đất. Phật Thánh Minh sư không phải trải qua tối tăm đó . Cho nên cách tốt nhất để chuẩn bị cho 3 ngày tối tăm là nâng cao rung động ngay từ bây giờ, thoát ra khỏi ảnh hưởng của 3 ngày đó , nếu 3 ngày là có thật .

  Cách chuẩn bị tốt nhất , là biết vậy để đó , ko dính mắc vào nó . không suy nghĩ về nó , không chuẩn bị cho nó , không ràng buộc vào nó . Thay thế chuẩn bị đó bằng những hoạt động có tích chất Rung động cao hơn .

  Hãy tiến nhanh , tiến mạnh về phía trước , bỏ xa khu vực thiên tai, không tham dự vào thiên tai . Đó là cách chuẩn bị hoàn hảo và tốt đẹp nhất . Đừng có đứng ở khu vực thiên tai , chuẩn bị mỳ tôm đê chống chọi với bão lũ . Đó là lý do samba nói không dịch là an toàn cho đại chúng .

  Trả lờiXóa