Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Cập nhật tiến trình Thăng Thiên.


Cập nhật tiến trình Thăng Thiên. 

Ngày 21 tháng 10 năm 2013

Channeler: Aurora
www.aurorasmessage.com

Đã có rất nhiều câu hỏi và có nhiều sự nhầm lẫn từ cuối năm 2012 tới nay, về quá trình Thăng thiên đang diễn ra. Những điều gì đã xảy ra và điều gì vẫn chưa xảy ra ? Quá trình Thăng thiên (cũng được gọi là nâng cao ý thức, nâng cao rung động) đang được kích hoạt bởi một năng lượng phổ quát tới từ vành đai Photon. Vành đai Photon được cộng đồng khoa học trên Trái đất đặt tên là vùng Vật chất Tối, hiện đang được nghiên cứu bởi những người trong lĩnh vực Thiên văn học và Vật lý thiên văn. Vành đai Photon xuất hiện như một sọc đen tối trong không gian. Vành đai Photon chứa một loại năng lượng dao động cao hơn những gì các nhà khoa học có thể nhìn thấy. Nó thực sự giống như một dòng phân định giữa các chiều không gian. Trái đất đã tiến  rất nhanh tới vùng ảnh hưởng của Vành đai Photon trong năm nay. Trong 11 năm tiếp theo Trái đất sẽ tiếp cận Vành đai này. Do sự hiện diện của vành đai Photon, rung động của hành tinh và của nhân loại đang bắt đầu tăng lên. Quá trình Thăng thiên đã bắt đầu. Rung động cao này ảnh hưởng tới mọi người, mọi địa phương, mọi cộng đồng tại mọi thời điểm. Như vậy, các quá trình Thăng Thiên đã bắt đầu.