Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Lightworkers : Starseed và Nghiệp -Phần 1.


Lightworkers : Starseed và Nghiệp . 

Starseed có Nghiệp không ? 
Câu trả lời là có và không .

Nghiệp của Starseed có giống như những người dân bình thường của Trái đất không ? 
Câu trả lời là : có và không ? 

Vậy trường hợp nào là Có và trường hợp nào là không ? 
Một câu hỏi thú vị và hóc búa. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu . 

Dẫn nhập : 

Bản thân tôi là 1 Lightworkers thuộc về làn sóng đầu thai thứ 2. Nhiệm vụ của Tôi là giúp đỡ có các Lightworkers và Starseed khác thức tỉnh. Trong nhiều năm thanh lọc bản thân và cố gắng tự thức tỉnh Tâm linh, Tôi cũng đã từng phải khổ cực để tìm cách thanh toán các loại Nghiệp cá nhân, thoát khỏi các thể loại Nghiêp ràng buộc. Tôi cũng đã và đang nhìn thấy tất cả các Lightworkers Starseed đang ngày đêm đang phải lăn lộn và chịu đựng bởi các loại Nghiệp.