Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Tôi không phải là môt Lightworker( phần 1).Tôi không phải là môt Lightworker.

Cameron Day,
 Ngày 23 Tháng Tám năm 2013

Tôi không phải là một Lightworker và tôi cũng không thuộc về phe Bóng tối. Tôi đứng cao hơn cuộc chiến giữa hai bên và tôi không thuộc về bên nào. Bài viết này có lẽ là phần quan trọng nhất mà tôi đã viết, tính cho đến nay. Tôi muốn thông qua bài viết này để truyền tải thông điệp của tôi tới các bạn một cách đầy đủ nhất. Xin hãy kiên trì đọc hết bài viết dài này, cuối cùng bạn sẽ hiểu tại sao tôi sẽ không bao giờ coi mình là một "Lightworker".