Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Chuyển đổi : Sinh mệnh Ánh sáng vấn đáp 43
Chuyển đổi : Sinh mệnh Ánh sáng vấn đáp 43 - Đồ ăn và đau bụng.

Vấn :  E đau bụng quá A ơi.
 Đáp : Oh . Đau bụng ?  Em bị sao vậy ?

Vấn : Em không biết, gần đây cứ ăn vào là đau bụng. Các đồ ăn ngày trước ăn được , bây giờ không ăn được nữa . Ăn vào quá chán , Ăn rau luộc uống nước thì không sao .

Đáp : Vậy sáng nay em ăn gì ?
Vấn : Sáng ăn chút cơm diêm mạch với bí xanh kho đậu nành lên men Tempeh.
Đáp : Oh , vậy đồ ăn đâu có vấn đề gì . Tốt mà .

Vấn : Hu hu hu ....
Đáp : ..... ? ! .

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Phòng vệ Tâm Linh : Silent Weapons for Quiet Wars


Silent Weapons for Quiet WarsSubmitted to Operation Disclosure,


by Jeremp


While we wait for reports from our sources let us take a moment to prepare our minds to certain operations of the Cabal.


I have attached a PDF document titled "Silent Weapons for quiet wars.pdf" which details the plans and protocols of the Cabal in their attempt to control the human population.