Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Thông điệp SaLuSa ngày 12/7/2013
Thông điệp SaLuSa ngày 12/7/2013

Những khoảnh khắc mà bạn đã chờ đợi rất lâu là đang diễn ra ngay ở đây, cho mỗi người. Mỗi người trong các bạn đều đang đứng trước những lựa chọn để làm theo hướng dẫn từ sâu trong nội tâm để thay đổi hay vẫn hành động theo những cách cũ . Xin hãy buông bỏ các định kiến và hệ thống niềm tin sai lầm, nhìn sâu vào nội tâm của riêng bạn và tìm hiểu thêm.

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Thông điệp SaLuSa - Ngày 09/07/2013Thông điệp SaLuSa - Ngày 09/07/2013
Dẫn kênh : Madad

Chúng tôi đang chờ đợi thời điểm thích hợp để chính thức giới thiệu bản thân với bạn. Khi đó sẽ là một lễ kỷ niệm lớn trong toàn bộ vũ trụ. Chúng tôi đã đến đây lâu rồi và chúng tôi đang chứng kiến từng chi tiết của quá trình chuyển đổi đang  xảy ra bên trong từng người, của nhân loại và của Trái đất. Chúng tôi vui mừng nói với bạn  rằng, nhân loại và hành tinh đang ở gần bên của những làn sóng thay đổi lớn. Chúng tôi cảm thấy  có trách nhiệm lớn trong việc thực hiện thành công các sứ mệnh của chúng tôi trên Trái đất.

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Thông điệp SaLuSa ngày 5/7/2013


Thông điệp SaLuSa ngày 5/7/2013

SaLuSa trong tình yêu và ánh sáng

Xin lưu ý những thay đổi mới hiện ra trong thế giới của bạn. Có rất nhiều sự kiện quan trọng mà từ lâu nay đã  bị che giấu bởi những thế lực đen tối. Họ làm được như vậy cũng một phần là do bạn. Bạn đã vô tình hay cố ý hỗ trợ họ. Chính bạn cung cấp cho họ có đủ sức mạnh để giữ sự thật ngoài tầm nhìn của bạn quá lâu. Bây giờ, những người đen tối hiểu rằng, thời gian của họ đã hết. Tất cả những thứ còn lại cho họ hiện nay chỉ là cái bóng của quyền lực trước đây mà thôi. Họ không còn có thể can thiệp vào các kế hoạch của chúng tôi như trước đây được nữa.