Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Cập nhật Sheldan Nidle 8.07.13


Cập nhật Sheldan Nidle 8.07.13

Dratzo! Chúng tôi trở lại với nhiều tin tức hơn để thảo luận với các bạn! Vào cuối năm dương lịch 2012, một liều lượng lớn năng lượng từ Trời tỏa xuống Hành tinh của bạn. Gần đây, vào ngày 29 tháng bảy năm 2013, một dòng chảy năng lượng có cường độ gấp ba lần đã đi tới thế giới của bạn, thông qua sự sắp xếp chiêm tinh đặc biệt của các Hành tinh vào ngày đó. Đây là một trong những thiết lập mạnh mẽ của các nguồn năng lượng mới cho những gì sắp xảy ra.

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Thông điệp SaLuSa 06.08.2013Thông điệp SaLuSa 06.08.2013

Mức độ rung động của bạn đang tăng lên theo cấp số nhân mỗi ngày. Những người đang nhận thấy bản thân tham dự vào các rung động cao hơn, đều cảm thấy nhiều sự thay đổi bên trong. Khả năng hấp thụ ánh sáng vào cơ thể của bạn đã tăng lên nhiều lần và điều đó có thể nhìn thấy cả ở những biểu hiện bên ngoài của bạn.

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Thông điệp SaLuSa, ngày 02/08/2013


Thông điệp SaLuSa  ngày 02/08/2013

Chúng ta bắt đầu một giai đoạn mới trong mối quan hệ với bạn và một số bạn đã bắt đầu cảm thấy mối liên kết với chúng tôi. Chúng tôi đang chuẩn bị cho thông báo sự hiện diện của chúng tôi và chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn đang dần ý thức được rõ ràng về bản thân và xã hội của bạn. Chúng tôi đang tiến hành từng bước, không thực hiện nhanh-mạnh-áp đảo hoặc khiến bạn sợ hãi .