Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Thông điệp SaLuSa, ngày 16/7/2013.


Thông điệp SaLuSa, ngày 16/7/2013.

Chúng tôi đang ở đây để giúp bạn. Nếu đó cũng là mong muốn của bạn, thì chắc chắn bạn sẽ nhận thức được năng lượng tình yêu và niềm vui mà chúng tôi đang rất sẵn sàng chia sẻ với bạn. Không có ranh giới nào cho Tình yêu và Ánh sáng. Một khi bạn đã quyết định kế hoạch cuộc sống của bạn hòa cùng Tình yêu và Ánh sáng thì không gì có thế ngăn cản bạn được.