Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

AA Michael: Luật chơi đã thay đổi.
Luật chơi đã thay đổi.

Thông điệp quan trong của Tổng Lãnh Thiên Thần Michael

Ngày 07 tháng 8 năm 2017

Chúc mừng các Linh Hồn trên Trái Đất, Tôi ở đây để cung cấp cho tất cả các bạn một thông tin cập nhật về sức mạnh của Năng lượng tháng Tám và thay đổi quan trọng trong Luật của trò chơi trên Trái đất hiện nay. Năng lượng mới này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cá nhân và tập thể như là một tác động không thể tránh khỏi. Cách tốt nhất để mô tả năng lượng này là "Kinh ngạc và Kính phục".

Chúng tôi mong muốn giúp đỡ các tập thể trên mặt đất chuyển đổi vào giai đoạn tiến hóa tiếp theo, đúng như Kế hoạch Thiên Chúa. Những năng lực, những thay đổi năng lượng trong tháng Tám này sẽ là nền tảng cốt lõi bên trong của mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi Chính phủ và của nhiều cấu trúc tuyến tính khác trên Trái đất trong thời gian tới. Phần lớn các Năng lượng và các thay đổi này đang được đưa xuống mặt đất với cường độ năng lượng cực mạnh, thông qua sự sắp xếp đặc biệt của các Hành tinh và nhiều thứ hơn thế nữa. Chúng ta hãy nghiên cứu sâu hơn vào những năng lượng mới này, và những gì sẽ được nâng lên để cho tất cả được chuyển đổi, tăng trưởng và mở rộng. Như thường lệ, sự Nhận Thức sẽ biến đổi thành Ý Thức.

Thiên Chúa Tối cao, Đấng Sáng Tạo Toàn Năng đã ra lệnh cho tất cả các nguồn năng lượng của Ánh sáng đi xuống Mặt đất trong thời gian này, để cho toàn bộ Sự thật sẽ được tiết lộ cho tất cả mọi người.  Vì vậy, bạn sẽ thấy rõ tất cả hành vi của những người đang thao túng, ích kỷ, điều khiển, gian dối, trộm cắp. Họ sẽ không còn chỗ nào ẩn náu. Những người của có Trái tim Chân thành  và hành động cho Sự Thật sẽ được may mắn và thành công. Mỗi người đều sẽ nhận được bài học chính xác từ Luật Nhân quả. Mỗi người sẽ nhận lại đúng những hành động và suy nghĩ của chính họ. Trái Đất, Địa Mẫu của bạn, từ nay trở đi, sẽ không còn cam chịu phục vụ những người làm ác và ích kỷ nữa. Từ nay, nghiệp của họ sẽ trả lại cho họ ngay và luôn. Không thể đảo ngược hay trốn né Nghiệp. Tất cả các thủ thuật né tránh Nghiệp đều bị niêm phong và không có tác dụng. Các Nghiệp đã tạo ra đều  phải được thanh toán đầy đủ. Trong dòng Năng lượng Mới này không có sự thiên vị hay lẩn tránh. Từ bây giờ, tất cả mọi người dân trên Trái đất, tất cả mọi tổ chức đoàn thể đều bình đẳng  trong Luật phổ quát về Nhân quả. Những gì gieo ra, nhất định phải tự nhận lấy.