Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Lightwworkers : Smartphone và hệ luy Tâm linh.


Lightwworkers : Smartphone và hệ luy Tâm linh.

Sau đây là đoạn chát giữa Samba và một Huynh đệ, cũng là một cao thủ Tâm linh Việt Nam.
Samba : Tình hình ở Hà nội thế nào em, có gì bất thường không ?
Huynh Đệ : Vẫn là môi trường Năng lượng Tâm linh nặng nề, Em cảm thấy ngạt thở. Gần đây có một loạt Lightworkers trẻ suy giảm nghiêm trọng, mất đi nhận thức sáng suốt, đau ống liên miên không rõ lý do, môt  loạt Lightworkers có những triệu chứng bị tấn công Tâm linh như nhau.

Samba: Ở chỗ anh cũng như thế, em có điều tra được nguyên nhân không ?
Huynh Đệ : Em nhận thấy họ bị tấn công trực tiếp vào Linh thể ở vùng đầu và Tim. Họ hoàn toàn không ý thức được điều gì đang xẩy ra cho họ. Em không rõ nguồn tấn công từ đâu.

Samba: Lần suy giảm Ánh sáng lần này của cộng đồng các Lightworkers  chủ yếu tập trung vào  các LW trẻ , còn các LW cứng tuổi thì không hề bị gì. Theo như những điều tra của riêng anh thì Năng lượng tấn công tâm thần lần này đi xuyên qua các điện thoại đời mới. Giới trẻ dùng Smartphone nhiều nên bị dính đòn, đám già già xài ĐT cục gạch nên an toàn ko bị sao hết .