Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

20 dấu hiệu bạn đang kết nối với Thiên Tính Bản Tâm.

Samba dịch bài này tặng Jenny Wu. Ghi nhớ những An bài của Thượng đế dành cho công việc của Ngài trên trần gian. 

20 dấu hiệu bạn đang kết nối với Thiên Tính Bản Tâm- HightSelf.

Bây giờ bạn đã Thức tỉnh Tâm linh. Bạn đang sống trên Trái đất này với thực tế hoàn toàn mới. Bạn đang ở đây với một sứ mệnh rõ ràng. Rằng những gì bạn đang tham dự là lớn hơn, tươi đẹp hơn, kỳ diệu hơn bất cứ điều gì bạn đã từng tưởng tượng trước đây.

Có thể là một người nào đó xuất hiện trong cuộc sống của bạn, hay một sự  kiện nào đó đột nhiên đánh thức bạn, đưa bạn ra khỏi giấc ngủ của Linh hồn, đánh thức những khả năng tâm linh tiềm ẩn bên trong bạn. Đánh thức con người thật của bạn. Mang bạn đến với những nhận thức Tâm linh tươi sáng, cao đẳng hơn trước. Bạn đang thấy rằng: bạn đang nhìn thế giới với đôi mắt hoàn toàn mới. 

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn cần một số thông tin rõ ràng để xác nhận thêm về việc bạn đã bắt đầu thức tỉnh Tâm linh hay chưa, đã bắt đầu sống với Thiên tính bản Tâm, bắt đầu kết nối với HightSelf, bắt đầu sống với nhiệm vụ cuộc đời và với tài năng từ cấp độ Linh hồn hay chưa. Thì bạn có thể tham khảo những dấu hiệu sau đây.

20 dấu hiệu bạn đang kết nối và thể hiện Thiên Tính Bản Tâm.