Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

AA Michael: Sự thay đổi tất yếu của Gaia.

Tổng lãnh thiên thần Michael ~ Sự thay đổi tất yếu của Gaia.

12 tháng 12 năm 2013

Thay đổi đang diễn ra là tất yếu.


Gia đình yêu quý của Ánh sáng, một vài tháng gần đây có một làn sóng cường độ cao và đầy biến động của Ánh sáng đi tới Trái đất. Trong năm nay, bắt đầu từ tháng Bảy, các dòng Năng lượng Ánh sáng mới đã đi qua các StarGates và đi vào Khí quyển. Sự thay gia tăng năng lượng này đã làm thay đổi mức năng lượng Hành tinh và của Nhân loại ở một mức rất sâu sắc.


Thay đổi là không thể tránh khỏi, vì thay đổi này là một quá trình tất yếu của Cuộc sống và Tiến hóa. Khi Trái đất bắt đầu chuyển vào Kích thước thứ Năm từ tháng mười hai 2011, Gaia lắc mình ra khỏi những hạn chế cứng nhắc của lưới Ba Chiều cũ và cho phép bản thân tái kết nối một cách duyên dáng với Dòng Ánh sáng Tinh khiết Thần thánh từ Trái tim của Vũ trụ. Điều này có nghĩa rằng tất cả các sinh vật trên Trái đất cũng được hiệu chuẩn lại, để hòa nhịp được với Tần số mới này. Từ thời điểm đó, sự thay đổi tăng tốc độ.

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Ánh sáng giả mạo. Phân biệt đúng sai.Ánh sáng giả mạo. Phân biệt đúng sai.

Cameron Day, Ngày 02 tháng 10, 2013


Câu hỏi : "Làm thế nào để tôi có thể phân biệt đâu là những sinh mệnh nhân từ thực sự, khi có quá nhiều thông tin sai lạc xuất sứ từ họ?"

Trả lời : Tất cả mọi người đang đang dẫn kênh thông tin, hay đang truyền giảng đều tuyên bố họ là những Sinh mệnh đầy Yêu thương của Ánh sáng.

Nhưng trong thực tế, bạn cần hiểu rõ rằng: Có nhiều phe phái đang bao quanh Trái đất và đang mong muốn kiểm soát nhân loại. Họ đều nói và hành động nhân danh Đấng tạo hóa. Họ đã thiết lập một  " Mô hình Nhị nguyên Ánh sáng và Bóng tối ". Trong mô hình đó, có những sinh mệnh sử dụng sai năng lượng Ánh sáng để điều khiển người khác một cách tinh vi. Họ cũng là Ánh sáng. Nhưng khi so với Ánh sáng Vô Tận của Nguồn hoặc Ánh sáng của Đấng Tạo Hóa, thì ánh sáng của họ giống như một bóng đèn đặt trước Mặt trời. Ánh sáng của họ không có mấy giá trị .