Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Cập nhật Sheldan Nidle ngày 21 Thangs5, 2013


Cập nhật Sheldan Nidle ngày 21 Thangs5, 2013

9 Batz, 19 Moan, 9 Eb

Dratzo! Chúng tôi trở lại với nhiều tin tức để cho bạn biết. Thế giới của bạn đang tiếp tục rúng động vơi các nỗ lực của phương Tây để châm ngòi cho một cuộc xung đột tầm mức khu vực. Có nhiều diễn tiến theo chiều hướng thay đổi toàn cầu đang đe doạ hệ thống quyền lực của thế lựcđen tối. Và ngay cả khi trò chơi châm ngòi chiến tranh này đôi khi gợi nhớ đến sự bắt đầu của Thế chiến thứ nhất, thì tất cả các tình huống tồi tệ đều được chuyển hóa.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

AA Raphael: Các chương trình sẽ sớm bắt đầu.

Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael 

AA Raphael: Các chương trình sẽ sớm bắt đầu 
Thông qua  M. Gamma
Ngày 18/5/2013


Hôm nay chúng tôi muốn nói về các chủ đề chữa bệnh và khả năng của bạn, và những vấn đề bạn phải đối mặt trong thời gian tới.

Thời gian này, bạn phải nhận thức được tại thời điểm này là rất sâu sắc và đặc biệt. Bạn sẽ được thử thách trong những ngày sắp tới, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của bạn.

Tất cả các bạn đã qua cột mốc cuối cùng. Tất cả các bạn đã tiến vào giai đoạn cuối cùng của sự Thăng thiên. Thăng thiên là rất gần. Một số người đã nhận được các thông tin cần thiết để đảm bảo rằng quá trình Thăng thiên của họ là nhẹ nhàng và thuận tiện nhất.

Bản thảo sống còn- phần 311. Ngày 18/ 5/2013


Bản thảo sống còn- phần 311. Ngày 18/ 5/2013

Như bạn đã có thể nhận thấy, những làn sóng năng lượng dường như xuất hiện một lần nữa. Sau một thời gian tạm nghỉ, tất cả các bạn một chút thư giãn và để thở, để nhìn và khảo sát môi trường mới xuất hiện xung quanh trước khi mọt làn sóng năng lượng tiếp theo ập tới.  Hãy tập trung sự chú ý của bạn lại một lần nữa, hãy nhận biết năng lượng đang đến trong hình thức của một số lửa thân thiện, nếu chúng tôi có thể sử dụng một từ như vậy.

Peggy Black :Ý thức Toàn cầu và hơn thế.


Ý thức Toàn cầu và hơn thế 


Ngày 16 tháng 5, 2013
Dẫn kênh: Peggy Black và " Team "
www.morningmessages.com

Chúng tôi đang ở đây kết nối với nhận thức ý thức của bạn, tham dự vào kích hoạt năng lượng đang mở rộng . Bạn thật sự là những Sinh mệnh đa chiều có nhiều tiềm năng lớn. Chúng tôi nhận thấy rằng, bạn thường tập trung chủ yếu neo đậu ý thức trong thực tế này, với một mục đích hay mục tiêu cho cuộc phiêu lưu trên một dòng thời gian này. Tuy nhiên, chúng tôi muốn liên tục kéo dài nhận thức của bạn.