Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Lightworker : Trong Hành động.


Lightworkers và tôn giáo.

Lightworkers không bị ràng buộc bởi bất kỳ tôn giáo hay ý thức hệ nào. Nếu bạn là Lightworkers và đã là một phần của một tổ chức tôn giáo thì bạn cần tìm hiểu thêm về các nhiệm vụ và tài năng của Lightworkers. Sau khi tìm hiểu, có thể thay đổi nêu cần thiết. Thay đổi là để mang lại cho bạn sự hoàn hảo và toàn mãn hơn cho bạn. Trong thế giới của hình thức vật lý, thay đổi là không điều thể tránh khỏi. Lightworkers là những người có xu hướng tâm linh rất mạnh nhưng không cần thuộc về một ý thức hệ tôn giáo nào. Không cần thực hành các nghi lễ tôn giáo, các Lightworkers vẫn có thể phát triển nhận thức, thức tỉnh, giác ngộ và đi phục vụ tha nhân.

Lightworkers : Đặc tính Tâm linh.Đặc tính Tâm linh của Lightworkers:

1 - Từ rất sớm trong cuộc sống của họ, họ cảm thấy họ là khác với mọi người xung quanh. Khi lớn lên, họ thường xuyên cảm thấy bị cô lập từ những người khác. Họ thường cảm thấy cô đơn và bị hiểu lầm. Họ thường bị gán ghép là chủ nghĩa cá nhân, cao ngạo hay quá tách biệt ... Lightworkers thường phải vật lộn để dung hòa những tính cách độc đáo của riêng mình vào trong cuộc sống.

Lightworkers: Định nghĩa.


Lightworkers : Định Nghĩa


"Lightworker" là một thuật ngữ được sử dụng để diễn đạt một nhóm những người, những Linh hồn đã đến Trái đất vào thời điểm này, trong một nhiệm vụ đặc biệt, để mang Ánh sáng và Tình yêu đến Trái đât. Lightworkers thường cảm thấy khác với những người xung quanh. Họ thường không phù hợp với gia đình và xã hội. Những suy nghĩ, ý tưởng và tầm nhìn của Lightworkers có thể rất khác với những người bênh cạnh.