Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

AA Raphael: Chúng tôi là đại diện của Thiên Đường.
AA Raphael: Chúng tôi là đại diện của Thiên Đường.

Dẫn kênh :  Kathryn E.
Ngày 20 tháng 7 năm 2014,

Tôi là Tổng lãnh thiên thần Raphael,

Thật là một niềm vui lớn cho tôi, để nói chuyện với bạn hôm nay. Tôi ở đây để khuyến khích bạn sống toàn vẹn trong mỗi khoảnh khắc và cũng để thông báo rằng: Trái đất sẽ hòa bình, các bạn sẽ cùng Trái đất Thăng lên đến kích thước cao hơn trong cơ thể vật lý, như chúng tôi đã lên kế hoạch.

Vâng, những người thân mến, Toàn bộ Hành tinh này sẽ hòa bình, từ trong ra ngoài. Đó là điều cần thiết để cho bạn có thể nâng cao rung động bản thân. Sẽ không còn có lo lắng hay sợ hãi. Sẽ không còn có nghi ngờ hoặc oán giận trong mỗi ngày của bạn. Sẽ không còn có cảm giác tự nghi ngờ hoặc không cảm thấy không xứng đáng, tự ti hoặc ưu phiền về bản thân. Không còn có tình trạng chỉ một nhóm nhỏ các cá nhân có đặc quyền và giầu có như hiện nay. Tất cả mọi ngươi sẽ là như nhau. Chỉ còn những người đã học được cách sống hòa thuận với nhau và với những người xung quanh mới có thể sống được ở trên Trái đất. Bất kỳ xung hướng gây hấn hoặc trả thù sẽ làm suy giảm ánh sáng , sẽ tự động đưa người đó ra khỏi Trái đất mới. Còn bây giờ đây, chúng tôi muốn giúp bạn tìm hiểu những cách nâng cao rung động thực sự của bạn.