Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Hathors: Trạng thái chuyển tiếp của Ý thức- Phần 3


Hathors: Trạng thái chuyển tiếp của Ý thức- Phần 3.

Cái chết của thân xác.

Một trong những khó khăn lớn nhất đối với nhân loại hiện nay, là trạng thái chuyển tiếp của ý thức theo phương cách mà bạn gọi là cái chết. Khi trạng thái chuyển tiếp ý thức bằng cái chết xảy ra, tất cả các dấu hiệu nhận thức, bao gồm cả năm giác quan, đều biến mất. Nếu một người xác định rằng tồn tại của họ là chỉ có trong thế giới vật chất, họ sẽ tự làm cho trạng thái chuyển tiếp này trở nên khó khăn nhất. Bởi vì những gì cá thể đó nhập vào sau cái chết , thì họ tự xác định là không còn tồn tại.

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Hathors: Trạng thái chuyển tiếp của Ý thức- Phần 2


Hathors: Trạng thái chuyển tiếp của Ý thức- Phần 2

Bây giờ một câu hỏi quan trọng trong  lúc này " Tôi sẽ làm gì đây?"

Với sự thay đổi của thực tế bên ngoài, bạn vẫn còn cảm thấy choáng váng, bị sốc, cảm thấy áp đảo. Bạn sẽ tức giận và buồn phiền ? Hay bạn sẽ vững bước vào những thay đổi, như là một tác giả của cuộc sống của chính bạn?

Đối với những người đã chọn ở lại trong mức thấp hơn của ý thức, chúng tôi không có bình luận nào.

Thông điệp ​​của chúng tôi là dành cho những người có đủ mạnh mẽ để bước vào con đường chuyển đổi ý thức, dành cho những người có đủ cam đảm tự nhận là người sáng tạo số phận của chính bản thân mình. Nếu bạn là một trong số những người cam đảm đó, thì sau đây là những gì chúng tôi đề nghị.

Khi tất cả mọi thứ biến mất, có nghĩa là nhận thức về thực tại trước đây của bạn không còn nữa, Xin hãy hiểu rằng, bạn đã nhập vào một điểm trống rỗng.