Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Hathors: Trạng thái chuyển tiếp của Ý thức- Phần 3


Hathors: Trạng thái chuyển tiếp của Ý thức- Phần 3.

Cái chết của thân xác.

Một trong những khó khăn lớn nhất đối với nhân loại hiện nay, là trạng thái chuyển tiếp của ý thức theo phương cách mà bạn gọi là cái chết. Khi trạng thái chuyển tiếp ý thức bằng cái chết xảy ra, tất cả các dấu hiệu nhận thức, bao gồm cả năm giác quan, đều biến mất. Nếu một người xác định rằng tồn tại của họ là chỉ có trong thế giới vật chất, họ sẽ tự làm cho trạng thái chuyển tiếp này trở nên khó khăn nhất. Bởi vì những gì cá thể đó nhập vào sau cái chết , thì họ tự xác định là không còn tồn tại.


Mặc dù thế giới vật chất vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng họ không còn có nhận thức từ năm giác quan. Dường như cả thế giới và cơ thể vất lý đã biến mất . Phật Tính , Tự Tính Tâm, Bản thể Uyên Nguyên, Trung tâm của ý thức siêu việt..... không còn nhận được thông tin từ cơ thể, từ năm giác quan, hoặc từ thế giới bên ngoài. Điều này có thể làm ảnh hưởng sâu sắc và mất phương hướng cho những người không trực tiếp kinh nghiệm các cõi khác khi còn đang sống trong thân xác người con của mình.

Nói Ẩn dụ, bạn giống như một cây lớn, một Cây- Của-Sự-Sống, với nhiều chi nhánh cùng với nhiều, nhiều lá và hoa. Sự tồn tại của vật lý hiện tại của bạn chỉ như là một trong những lá cây hay chỉ như là một trong những bông hoa.

Khi một người đi qua trạng thái chuyển tiếp của ý thức, mà bạn gọi là cái chết, thì có một số tùy chọn. Nếu người đó đang ở trong một truyền thống tâm linh có một nhân vật trung tâm:  như là một bậc thầy tôn kính, một vị Sư Phụ, một vị Minh sư tại thế , Báo Thân hoặc Vị cứu tinh, thì bạn có thể đi theo con đường của sinh mệnh này, tiến vào lĩnh vực rung động ý thức của sinh mệnh đó. Trong một số tôn giáo, cách này được biết đến như lên Thiên Đường hay nhập Niết Bàn.

Nếu bạn đi theo con đường của một đạo sư, một đại diện hoặc một vị cứu tinh, Xin hiểu rằng, bạn đang nhập vào Thiên đường của chính mình. Dù bạn đạt được mức độ rung động mong ước của bạn, thì bạn  cũng vẫn là nhập vào một lĩnh vực hạn chế của ý thức.

Từ quan điểm của chúng tôi, vũ trụ là vô hạn trong tự nhiên. Chúng tôi muốn nói tới đến không gian bên ngoài thế giới vật lý, với những thực tế Liên chiều Không gian của vũ trụ . Từ quan điểm này, sẽ không có sinh mệnh nào tồn tại duy nhất chỉ trong thế giới vật lý. Đó là từ kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tham gia vào cảnh giới của  Vị thầy / Hóa thân / Vị cứu tinh của bạn trong các cõi giới sau khi chết, chúng tôi có một vài gợi ý. Một là kêu gọi Tên trong cõi giới Tinh thần của vị đó. Đây là một sự hiểu biết của Ai cập cổ xưa gọi là Ren, có nghĩa là tên. Khi kêu gọi tên của một vị tinh thần, thì một khía cạnh của vị đó ấy bị buộc phải di chuyển về phía bạn.

Nếu, trong thời điểm gặp gỡ với  vị Thầy  / Hóa thân / Vị cứu tinh, người đó xét thấy bạn xứng đáng, bạn sẽ được trợ giúp bởi vị đó nhập vào cảnh giới Thiên đàng/ Niết bàn của họ.

Những người trong các bạn, thực hành một truyền thống tâm linh, sử dụng một câu thần chú kết nối với các vị Thần được chỉ định. Tụng những thần chú tinh thần trong khi chết, hoặc trong các cõi giới sau khi chết, cũng có tác dụng tương tự.

Đối với những không phải là một phần của một truyền thống tâm linh và không có một vị thầy Tâm linh nào, thì trong trạng thái chuyển tiếp của ý thức mà được gọi là cái chết, sẽ có những khả năng khác.

Như với hai trạng thái biến đổi khác của ý thức, trong cái chết, có một điểm luôn có hiệu lực. Các tính năng chiếm ưu thế của nó là sự Tĩnh lặng (im lặng) và Bóng tối. Có tất cả các khả năng tồn tại trong Tĩnh lặng đó, nhưng không thực tế nào là tồn tại trong đó. Nó cũng giống như mầm hạt của một cây sồi. Cây sồi khi trưởng thành là một cây khổng lồ, Nhưng mầm hạt thì chỉ có tiềm năng, cái cây to chưa thực sự tồn tại.

Vì vậy, khi bạn thấy chính mình trong Tĩnh lặng,  bạn nhận ra một thực tế là bạn một mình trong bóng tối và sự tĩnh lặng hoàn toàn. Khi đó, hãy biết rằng, bạn đang ở trong mối quan hệ với trung tâm quyền lực sáng tạo của chính bạn.

Những gì bạn chọn để tạo ra tiếp theo, sẽ xác định quá trình vận mệnh của bạn. Chính hành động của bạn trong Tĩnh lặng,  sẽ quyết định thế giới bạn sẽ sống hay cõi giới mà bạn sẽ cư trú . Bởi vậy, thời điểm  này thực sự quan trọng.

Nhiều người sợ hãi bởi sự chuyển trạng thái ý thức trong bóng tối như vậy. Họ không nhận thức được rằng, chính bởi khao khát của họ, họ đã tạo ra ánh sáng. Họ đã tạo ra một cổng năng lượng mở ra ngay trước mắt họ, như là một đường hầm dẫn tới Ánh sáng. Họ có thể di chuyển vào đường hầm này, đi tới miền của ánh sáng, gặp những người mà họ đã biết trước đây. Đó vào trở lại với những người thân hoặc cõi rung động khác của sự tồn tại mà không cần phải hiểu rõ những hậu quả. Điều này chắc chắn là một lựa chọn mở cho bạn. Đây cũng một trong những cách được thường xuyên thực hiện trên Trái đất hiện nay.

Một lựa chọn khác, siêu đẳng hơn, là duy trì tại điểm có hiệu lực, cư trú chính tại  bản thân trong Tĩnh lặng, trở thành tự ý thức, như là một ý thức tinh khiết, siêu việt cho tất cả các hiện tượng biểu hiện.

Nếu bạn cư trú trong trạng thái của nhận thức như vậy đủ lâu, mà không cần phải tạo ra một cái gì khác, bạn sẽ khám phá ra danh tính của bạn là rất lớn . Bạn-Chính-Là-Nó. Đó-Chính-Là-Bạn. Và từ thời điểm này, nhận thức của bạn có thể chọn hoàn cảnh hiện thân của bạn. Bạn có thể chọn thế giới mà bạn muốn sống, bạn sẽ sống hay cõi của ý thức, nơi bạn sẽ cư trú.

Phương pháp thứ hai này cung cấp cho bạn những cơ hội lớn nhất, tuy nhiên, nó là khó khăn nhất cho hầu hết mọi người. Lý do cảm thấy khó khăn này, là vì hầu hết con người thấy khó chịu khi không có một cơ thể. Khát vọng về sở hữu và thường trú trong một cơ thể và mong muốn kinh nghiệm của thế giới vật chất, là nguyên nhân chính đẩy một linh hồn ra khỏi trang thái Tĩnh lặng rất sớm.

Tóm lại, do giai đoạn tăng cường của Nút Hỗn loạn, nhiều bạn sẽ thấy chính mình đang trong giai đoạn chuyển đổi của ý thức. Bất kể mức độ nào mà bạn đang tham gia vào, cho dù đó là cuộc sống cá nhân của bạn như thế nào, kinh nghiệm hoặc trạng thái chuyển tiếp của bạn ra sao, Thì hãy luôn nhận biết rằng, bạn chính là người sáng tạo ra thực tế của bạn.

Gia đình Hathor


Nguồn : http://tomkenyon.com/transition-states-of-consciousness

Gợi ý của Samba : Dù tham sự vào trạng thái chuyển tiếp của ý thức có thân xác hay mất thân xác ( cái chết ) thì việc làm quen với các cõi giới Tâm linh luôn rất quan trọng. Nó nâng cao chất lượng cuọc sống hiện tại của bạn. Nếu bạn là người thực hành Tâm linh cao cấp thì cần An trú thường xuyên trong trạng thái Tĩnh lặng Chân không - ngay khi còn Thân xác. Chính trong trạng thái Chân Không đó - bạn có quyền lực Tâm linh cao nhất. Tiến thêm một bước nữa . Nhập vô trạng thái Tĩnh lặng - hoàn toàn Tối đen, thì bạn đang có trải nghiệm Siêu việt, vượt ngoài không- thời gian , bạn đang ở Trung tâm của Sáng tạo và Nhận thức . Bạn với Vũ trụ là Một . Đồng nhất thể với tất cả . Vạn Pháp Quy Nguyên.  

1 nhận xét:

  1. K đọc bài này xem như phí 1cuộc đời tìm kiếm hihi

    Trả lờiXóa