Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Cập nhật Sheldan Nidle ngày 14.5.13


Cập nhật Sheldan Nidle ngày 14.5.13

Dratzo! Chúng tôi trở lại với nhiều thông tin hơn để cho bạn biết. Những thay đổi sắp tới trong thực tế của bạn là rất quan trọng, bởi vì những thay đổi này mở đường cho sự chuyển đổi  ý thức mà bạn sẽ trải qua. Mọi khía cạnh của bạn đang thay đổi một cách tinh tế, bắt đầu với thay đổi cấu hình RNA / DNA của bạn. Một số bạn đang tiếp xúc với số lượng rất lớn của sự thay đổi, trong khi những người khác đang trải qua những thay đổi nhẹ nhàng và nhận được rất ít sự khó chịu trong cơ thể. Những người hiện đang trải qua rất ít chuyển đổi và triệu chứng khó chịu đều được lên kế hoạch để tham dự vào nhiều chuyển đổi hơn và sẽ có những triệu chứng rõ rệt Thăng thiên trong những tháng mùa hè sắp tới.

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Giới thiệu và Tin nhắn từ Matthew - 12 tháng 5, 2013

 Matthew

Đôi điều về Kênh và tác giả

Người dẫn kênh SUZANNE WARD là một nữ nhà báo sinh ra ở Youngstown (Ohio, Mỹ) vào năm 1933. Cô kết hôn và sinh bốn đứa con ở Miami. Matthew là con trai thứ 3 của cô.

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Arcturians: Cung cấp Trợ giúp và Chữa Trị.


Arcturians Codes


Arcturians: Cung cấp Trợ giúp và Chữa Trị.

Ngày 15 tháng 5 năm 2013
Dẫn kênh: Kathryn E. May


Chúng tôi là các Arcturians. Chúng tôi đã đến đây từ hàn tinh Arcturus để được hỗ trợ cho bạn. Chúng tôi là một trong những nền văn minh tiên tiến đã thực hiện thành công quá trình Thăng thiên, giống như bạn đang bắt đầu ngay bây giờ. Chúng ta thường cư trú trong kích thước 7 tới kích thước 9. Chúng tôi thường là một nhóm làm việc cùng nhau, mặc dù chúng tôi hoàn toàn có khả năng biểu hiện cá nhân, nếu chúng tôi chọn để trải nghiệm như vậy.

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Liên Đoàn Galactic - Phần 4Liên Đoàn Thiên hà- Phần 4

Điểm tiến hóa nhanh

Sự tiến hóa của nhân loại đã tiến từng bước đối với hầu hết các giai đoạn trong lịch sử Loài người, nhưng các "điểm tiến hóa đột biến " được đề cập ở dưới đây của SanJAsKanhư là một kinh nghiệm rất tốt. Cũng như được nói dưới đây, có vẻ như là chúng ta sẽ nhận thức được một số "điểm tắc nghẽn " và bắt đầu xử lý chúng. Sau khi xử lý các tắc nghẽn, chúng ta sẽ có trạng thái hiểu biết rất rõ ràng và nhớ đến những trạng thái cao hơn của ý thức. Các trạng thái ý thức cao sẽ biêt hiện theo các rất tự nhiên trong đời sống hàng. Chúng ta sẽ rất dễ dàng có thể hiểu các khái niệm tâm linh cao cấp và rất nhiều những thứ khác.

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Thông điệp Đấng Tạo Hóa, ngày 11 tháng 5, 2013


Thông điệp Đấng Tạo Hóa, ngày 11 tháng 5, 2013

Dẫn kênh : Karen Doonan

Chúng tôi là các Nguồn Năng lượng mà các bạn có thể gọi là những Người sáng tạo. Chúng tôi đến để hướng dẫn và hỗ trợ tất cả các bạn  vào thời điểm mở rộng tần số và thay đổi năng lượng này. Chúng tôi yêu cầu quý vị hiểu và neo đậu các Mã tần số năng lượng mới và di chuyển tâm thức ra khoirtranjg thái Chia cắt Nhị nguyên. Bạn không chỉ nhận được mã khác ÁNH SÁNG từ vũ trụ, mà bạn còn đang phát ra những mã  ÁNH SÁNG  cho tất cả Sinh mệnh khácđang ở trên hành tinh này. Thân thể của con người cũng là một máy thu phát năng lượng, cũng như một anten. Chúng tôi hướng dẫn bạn xử lý thông điệp của chúng tôi thông qua trái tim của bạn. Hãy để cho  TRÁI TIM BIẾT SỰ THẬT.