Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Yêu cầu Tiết lộ và trả lời từ Ashtar.Yêu cầu Tiết lộ và trả lời từ Ashtar.
Ngày 13 tháng 1 năm 2014

Dẫn kênh: Saeko Morishiro (bằng ngôn ngữ đa chiều)
Dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh bởi Taki Chino

Phần 1:  là một bức thư ngỏ cám ơn Ashtar và cũng chứa lời yêu cầu sự can thiệp công khai trực tiếp từ Ashtar. Bức thư này được viết bởi Taki Chino, là một trong những thành viên lãnh đạo của một nhóm tinh thần PFCJ (Tình yêu tinh khiết hoàn toàn ý thức của Nhật Bản) được công bố trên trang chủ của nhóm (http://www.pfcj.net/) vào ngày 12 tháng 1 năm 2014.

Phần 2:  là một Tin nhắn trả lời trực tiếp từ Ashtar vào ngày hôm sau, ngày 13 tháng 1 2014, được nhận trực tiếp bởi Saeko Morishiro, bằng ngôn ngữ đa chiều.

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

Thư ngỏ gửi Commander Ashtar và các thành viên của Liên đoàn Galactic .

Xin chân thành gửi lời cám ơn đến Commander Ashtar và các thành viên của Liên đoàn Thiên hà của Ánh sáng về việc Công bố / Tiết lộ sắp tới, cũng như là sự can thiệp trực tiếp của các bạn.

Chúng tôi biết rất rõ cách Commander Ashtar và Liên đoàn Thiên Hà đã thực hiện rất nhiều nỗ lực để thay đổi dòng thời gian, tối ưu hóa vị trí của các hành tinh, phòng chống thiên tai trên quy mô lớn, Cải cách nâng  cao ý thức của các cư dân trên hành tinh Trái đất bằng cách đưa tầu ISON vào Hệ Mặt trời. Các bạn cũng đã làm việc rất tích cực để loại bỏ các Reptilians, cải thiện điều kiện môi trường bằng cách làm sạch nước và không khí, loại bỏ các đài phát năng lượng xấu và nhiều việc tốt lành khác nữa ...