Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Sinh mệnh Ánh Sáng vấn đáp 44Sinh mệnh Ánh Sáng vấn đáp 44 .Vấn : Bấy lâu nay thích đi rong ruổi nơi này nơi đó, nhưng con đường quay vào nội tâm em vẫn chưa thấy rõ lối vào.
Em đã gặp nhiều Thầy, nhiều bạn để học hỏi, để trải nghiệm, nhưng hình như em vẫn còn thiếu một cái gì đó...
Bao lâu nay đi tìm, vậy em đã thực sự cất bước chưa? Đã đi đúng hướng chưa? Có thật có một hướng đi đúng dành cho em, hay hướng đi nào cũng dẫn đến Thượng Đế? Mọi hướng đi, mọi tạo vật đều trong lòng Thượng Đế mà.
Anh nói đúng, có lẽ em cần thêm một số bài học thực tế trong cuộc sống, nó sẽ giúp em mạnh mẽ hơn.

Cảm ơn anh, anh Samba!


Đáp : Đây là câu trả lời cho em. Đó là con đường Trở về .