Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Đế Lục giác và TB .


Đế Lục giác và TB .
Có một vị Sư huynh hỏi tôi về cơ sở lựa chọn cho bộ đế Lục giác+TB Orgonite và đế vuông+ Kim tự tháp Orgonite. Tôi suy nghĩ khá lâu về câu hỏi này.
Đế vuông và Kim tự tháp thì dễ hiểu rồi, vì đế vuông là phần mở rộng của Kim tự tháp phía bên trên. Cho nên phần đế của Kim tự tháp đương nhiên là đồng dạng với đáy của Kim tự Tháp, chúng là Hình vuông.
Vậy tai sao tôi lại lựa chọn thiết kế đế Lục giác cho TB ?

Nhân loại và Đặc Tính Tâm linh.

Dưới con mắt nhìn của một Lightworker, chú trọng về tâm linh, Tôi nhận thấy nhân loại hiện nay phân chia thành những loại người như sau .

Nhân loại hơn 7 tỷ người thì có thể chia ra làm 2 loại . Một loại là Robot sinh học và loại người có Linh hồn. Robot sinh học là loại có thân xác mà không có Linh hồn. Loại người không có Linh hồn thì mãi mãi không thể có Linh hồn . Loại người có Linh hồn thì có thể đánh mất kết nối với linh hồn và trở thành loại Robót sinh học không có linh hồn .