Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

Corey Goode: Tuyển dụng của quân đội Mỹlà bắt cóc


Corey Goode: Tuyển dụng của quân đội Mỹ là bắt cóc

FAQ số 11 của phần background của http://spherebeingalliance.com

Vấn: Cơ quan hay chương trình nào đã  xác định bạn có khả năng Thấu cảm Trực quan và tuyển dụng, rồi đào tạo bạn để phục vụ cho các chương trình không gian bí mật của quân đội ?

Đáp : Tôi đã được xác định là một "Thấu thị Trực quan" từ rất sớm trong Chương Trình MILAB. Khi tôi khoảng 6 tuổi, đó là lần đầu tiên tôi nghe nói thuật ngữ này, được sử dụng trong mối quan hệ với tôi và chỉ rõ thân phận của tôi trong các căn cứ quân sự, nơi tôi được đào tạo.
 Tôi đã trải qua khá nhiều thử nghiệm và vượt qua các tiêu chuẩn định trước. Tôi trải qua nhiều kiểm tra tâm lý, thử nghiệm vật lý, thử nghiệm tâm linh và hàng loại khác nhau của "kịch bản thử nghiệm" trong nhiều năm ở thời niên thiếu. Tất cả những thứ đó được sử dụng để xác định "tài năng" tự nhiên của tôi và "các khả năng khác" để có thể "nâng cao" được. Tôi chắc chắn rằng lúc đó có những "người" (chủ yếu là trong vòng bí mật) đang điều khiển các "dự án bí mật"  đã bắt đầu xem các hồ sơ của chúng tôi, để xác định xem chúng tôi sẽ được tiếp tục đào tạo theo chiều hướng nào rồi sẽ được tham dự vào các " chương trình không gian bí mật ", hay vào các" nghiệp đoàn chính phủ mặt đất"  hay tham dự vào các lực lượng quân sự chuyên ngành bí mật hay các "chương trình khác".

Tôi không biết tại thời điểm tôi được lựa chọn, những gì ở tôi đã xác định tôi là một Thấu thị Trực quan và đồng thời một ứng cử viên cho các chương trình không gian bí mật trong Vai trò hỗ trợ  Đại biểu Trái đất trong những cuộc tiếp xúc với người ngoài hành tinh.

 Rõ ràng là những trẻ em có khả năng đặc biệt, như  các trẻ em "Starseed" với những khả năng tâm linh bẩm sinh đã được họ tích cực tìm kiếm. Họ thường sử dụng các "thử nghiệm tiêu chuẩn hóa" trong hệ thống trường công lập để giúp họ xác định những trẻ em này.

 Milab (Military Abductions) bắt cóc của quân đội, là một chương trình bắt cóc trẻ em để đào tạo cho những nhiệm vụ bí mật của quân đội. Thực hiện việc bắt cóc này thường là nhân viên quân sự đi cùng với những người đàn ông mặc áo trùm đen. Họ sử dụng công nghệ bắt cóc tiên tiến của người ngoài hành tinh.

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Corey Goode là ai ?


Corey Goode là một người đàn ông quốc tịch Mỹ có nhiều khả năng Tâm linh bẩm sinh. Ông được quân đội Mỹ tuyển dụng, huấn luyện để phục vụ cho nhiều chương trình quân sự bí mật cao cấp của quân đội Mỹ. Ông phục vụ hơn 20 năm cho nhiều chương trình không gian bí mật cũng như có nhiều liên hệ với người ngoài hành tinh. Vài năm gần đây, Ông đã tiết lộ rất nhiều thông tin cực kỳ thú vị và bổ ích về người ngoài hành tinh, về quá trình phát triển tâm linh, về thăng thiên của trái đất, về chữa trị tâm linh, về thế giới năng lượng, về giới trẻ StarSeed, về các Sinh mệnh Ánh sáng.... và về rất nhiều nhiều lĩnh vực khác nữa ....

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Corey Goode:Tối ưu cho quá tình chuyển đổi.

Corey Goode với Nick là GoodETxSG

Corey Goode đã tổng kết một phương án tối ưu cho quá trình chuyển đổi của một cá nhân hiện nay( 2016) vào thời đại mới trên Trái đất.

Mỗi ngày tập trung vào những hành động theo hướng "Phục vụ Tha nhân". Tập trung nhiều hơn vào "Yêu thương" và tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao mức độ rung động Ý thức cá nhân cùng với nâng cao rung động thân xác vật lý của bạn.  Phải học cách "Hãy tha thứ cho bản thân và tha thứ cho những người khác" (khi tha thứ như vậy sẽ "Dỡ bỏ Nghiệp chướng"). Khi một người làm được điều này thì sẽ thay đổi  rung động của Hành tinh Trái đất, "Chia sẻ ý thức cá nhân tốt lành đó cho toàn Nhân loại" và "Chuyển đổi Ý thức Nhân loại thành Đồng nhất thể" (thậm chí có thể nhận thấy"Ý thức Đồng nhất thể" đó là chính bạn và tôi).Every day focus on becoming more “Service To Others” oriented.Focus on being more “Loving” and “Focus on raising your Vibrational and Consciousness Level” and to learn to “Forgive Yourself and Others” (thus “Releasing Karma”).This will change the Vibration of the Planet, the “Shared Consciousness of Humanity” and “Change Humanity One Person at a time” (even if that “One Person” is yourself.).