Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Goldenlight: Giải thoát khỏi Tất cả Nghiệp chướng.


Nghiệp tạo bởi nhân quả và theo cách cũ thì chỉ có thể trả bởi chịu đựng hay hành động trả / tịnh hóa  Nghiệp. Đó là theo luật Nhân quả . Hiện nay Nhân loại và Trái đất đang có được hỗ trợ rất nhiều từ các Đấng Thiêng liêng . Sự hỗ trợ đó không theo Luật Nhân quả mà theo Luật gia trì Ban ơn . Cũng theo một thể thức đó , Nghiệp sẽ được xóa - thanh lọc bởi Sự Gia trì - Ban ơn . Đấng Tối Cao, Đấng Tạo Hóa , Nguồn đang đổ nhiều nhiều Ánh sáng và Ơn phước xuống Trái đất . Đương nhiên , Nghiệp cũng có thể được xóa bỏ , thanh lọc .

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Cập nhật Sheldan Nidle- 20/3/2013
Lamat 11, 16 Ceh, 9 Eb

Dratzo! Chúng tôi đến một lần nữa! Thế giới của bạn tiếp tục tiến gần tới những thay đồi to lớn vào một lĩnh vực mới. Các tay sai của bóng tối rất ý thức về thực tế của bạn đã gần đến một sự biến đổi quan trọng nhất. Chúng tôi đang theo dõi sự phát triển của một số tổ chức của những người đen tối. Họ đang  cố gắng thực hiện một số nỗ lực nào đó để thay đổi số phận bi thảm của họ đang hiện ra lờ mờ. Những  " trẻ em "  của Anunnaki đã cai trị cuộc sống của bạn một cách dễ dàng , không bị thách thức nào trong gần 13 nghìn năm qua. Nhưng họ không thể kéo dài thêm được nữa. Cho đến tận bây giờ, họ luôn luôn tìm thấy một cách để thoát khỏi những tình thế khó khăn nghiêm trọng với sự bảo trợ của Anunnaki. Tới nay, quan thầy của họ đã rút khỏi Trái đất, họ vẫn còn hy vọng cho một số phương tiện để níu kéo tình hình hiện tại của họ. Họ đang hành động trong sự tối tăm, không có định hướng và trợ lực . 

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Ashtar: Chuyển đổi của bạn..... Ngày19/03/2013Ashtar : Chuyển đổi của bạn đang trở nên ngày càng rõ ràng.

Ngày 19 Tháng 3 2013

Dấu hiệu bên trong .

Chúng tôi vất vui khi nói chuyện với các bạn một lần nữa. Chúng tôi biết bạn đang cảm thấy như thế nào trong thời điểm này. Bây giờ, năng lượng của Xuân phân tháng ba đang mạnh mẽ và ngày càng tăng cao. Mặc dù qua điểm Xuân phân, năng lượng cũng sẽ không giảm bớt. Thay vì tìm kiếm những thay đổi bên ngoài, hãy nhìn vào những biến đổi đẹp đẽ mà năng lượng đang tạo ra bên trong bạn. Chuyển chú ý vào nội tâm nhiều hơn và bạn sẽ cảm thấy như vậy. 

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Bản thảo sống còn -phần 284. Ngày 17/3, 2013.Chúng tôi trở lại với nhiều tin tức hơn nữa. Oh ! Hỡi những trẻ em ngọt ngào. Bạn sẽ luôn luôn có được nhiều hơn, thậm chí nhiều hơn bạn có thể nhận biết được. Chúng tôi đang đứng bên cạnh Nhân loại , trong sự lộng lẫy của chúng tôi, ngưỡng mộ cách các bạn đang bắt đầu mở ra những cánh bướm xinh đẹp của bạn. Các bạn đang từ từ xuất hiện vào môi trường thật sự của bạn. Môi trường mà tất cả các bạn đã mong mỏi từ rất lâu để truy cập vào. Kêt quả đạt được không chỉ trong cuộc sống này, mà có lợi ích cho đến đời đời về sau. 

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Cấy ghép Etheric: Phần 5- Gỡ bỏ và Chữa Trị


Khó khăn của việc Gỡ bỏ cấy ghép Etheric .

Mục đích của các cấy ghép Etheric là ngăn chặn các khả năng Tâm linh , không cho người dân Trái đất truy cập vào các chiều không gian cao , ngăn cản sự Tiến hóa Thăng thiên của Sinh mệnh Ánh sáng .

Cho nên , gỡ bỏ và xóa các cấy ghéo Etheric cũng là làm cho các khả năng Tâm linh được khai mở, Linh hồn tự do đi vào các chiều không gian khác, Thăng thiên và tiến hóa ngay khi còn Thân xác vật lý .

Rất hấp dẫn , nhưng cũng thật là khó khăn . Gỡ bỏ cấy ghép Etheric không giống như gỡ bỏ một miếng giấy dán trên tường , không giống như lấy một vết bùn trên áo khoác . Gỡ bỏ cấy ghéo Etheric là một quá trình chữa trị Tổng phổ . Chữa trị tâm linh . Chữa trị ở mọi cấp độ của Linh hồn .