Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Cấy ghép Etheric: Phần 5- Gỡ bỏ và Chữa Trị


Khó khăn của việc Gỡ bỏ cấy ghép Etheric .

Mục đích của các cấy ghép Etheric là ngăn chặn các khả năng Tâm linh , không cho người dân Trái đất truy cập vào các chiều không gian cao , ngăn cản sự Tiến hóa Thăng thiên của Sinh mệnh Ánh sáng .

Cho nên , gỡ bỏ và xóa các cấy ghéo Etheric cũng là làm cho các khả năng Tâm linh được khai mở, Linh hồn tự do đi vào các chiều không gian khác, Thăng thiên và tiến hóa ngay khi còn Thân xác vật lý .

Rất hấp dẫn , nhưng cũng thật là khó khăn . Gỡ bỏ cấy ghép Etheric không giống như gỡ bỏ một miếng giấy dán trên tường , không giống như lấy một vết bùn trên áo khoác . Gỡ bỏ cấy ghéo Etheric là một quá trình chữa trị Tổng phổ . Chữa trị tâm linh . Chữa trị ở mọi cấp độ của Linh hồn .


Mặc dù hiện tượng bị cấy ghép là phổ biến trong Nhân loại, nhưng kiến thức về cấy ghép Etheric không có  sẵn . Hiểu biết về cấy Ghép đã là khó khăn , gỡ bỏ cấy ghép đương nhiên còn khó khăn hơn nữa .

Khó khăn lớn nhất là nhân loại không có công cụ nhận thức về các Trường năng lượng Etheric . Cơ thể Etheric và các cấy ghép không thể dùng 5 giác quan để nhận biết được .

Gỡ bỏ Cấy ghép bằng cách nào ? 

Không có cách nào để nhận biết , không có kiến thức về cấy ghép Etheríc vậy chúng ta làm cách nào và sử dụng công cụ gì để gỡ bỏ cấy ghép ?

Về mặt lý luận, chúng ta đều nhận thấy rằng :  Bất kể là loại cấy ghép nào, đều là những dị vật trong hệ thống năng lượng Etheric của con người. Cấy ghép luôn làm cản trở dòng chảy tự nhiên của Năng lượng Tinh tế . Do đó chỉ cần tìm cách khôi khục dòng chảy tự nhiên của năng lượng Etheric, chỉ cần đưa các cơ thể năng lượng về trạng thái tự nhiên, nguyên sơ , ban đầu , thì các cấy ghép tự tan rã hoặc bị đẩy ra khỏi hệ thống năng lượng . 

Có 2 cách để gỡ  bỏ cấy ghép : Tự gỡ  bỏ và nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài .

Tự gỡ bỏ cấy ghép đồng thời cũng là quá trình tịnh hóa bản thân trong quá trình tu luyện . Thanh lọc Thân khẩu ý . Thanh lọc Nhghệp . Luyện tập hay Thiền định .Các phương pháp nâng cao rung động bản thân . Thay đổi niềm tin . Thay đổi phong cách sống .Thay đổi cách ăn uống sinh hoạt ......Đây là quá trình tự chữa trị và tự nâng cao rung động bản thân .

Gỡ bỏ cấy ghép nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài . Sự giúp đỡ bên ngoài tới từ các Thầy chữa , các nhà chữa trị tâm linh, Người  thao tác trường năng lượng sinh học , nhà ngoại cảm chân thành , các người thực hành Tâm linh bí truyền . Sự giúp đỡ cũng tới từ các Sinh mệnh Ánh sáng ở cảnh giới cao như: Chư phật , chư Bồ tát , Chư Thiên . Tiên Thánh , hoặc Người ngoài Hành tinh Nhân từ .

Dù tự chữa trị hay nhờ sự giúp đỡ , thì trong quá trình chữa trị gỡ bỏ cấy ghép luôn đòi hỏi người đang hưởng sự chữa trị cần có trách nhiệm với bản thân đầy đủ.  Đồng thời cần có Yêu thương bản thân đầy đủ trên mọi cấp độ . Không thể chữa trị , gỡ bỏ cấy ghép cho một người vô trách nhiệm với bản thân hay căm ghét quăng quật bản thân được . Dù thầy chữa có cố tình gỡ bỏ cấy ghép cho người này , thì họ sẽ bị nhễm lại ngay lập tức với mức độ cấy ghép sâu rộng hơn trước .

Công cụ để tự chữa trị : Có thể sử dụng các công cụ sau đây để tự gỡ bỏ Cấy ghép và nâng cao rung động bản thân : Thiền định , Thực phẩm đúng cách . Lối sống thuận tự nhiên . Sử dụng Âm thanh . Ánh sáng . Dược thảo .Tắm - xông hơi . Luyện tập .....

2 nhận xét: