Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Chúa Metatron: 2013 Năm đầu tiên của Trái đất mới
2013 - Năm đầu tiên  của Trái đất mới .

Bắt đầu Hiển lộ trên Trái đất .
Chúc mừng các Minh sư !

Chúng tôi bao quanh mọi người và  bạn với một năng lượng nuôi dưỡng, với các lĩnh vực tự trao quyền cho mỗi người trong các bạn thực sự là các Minh sư  trên con đường Thăng thiên của bạn . Đó là mục đích của chúng tôi, cung cấp cho bạn nguồn cảm hứng  rõ ràng và mạnh mẽ,để cho bạn thực sự cảm nhận ở lần này và mãi mãi rằng :  bạn, là một sinh mệnh thiêng liêng và có chủ quyền. Hãy thực hành với dòng năng lượng này , để tăng cường chủ quyền và nâng cao nhận thức khi bạn nghe hay đọc bất kỳ thông điệp nào .

Chúng tôi sẽ bắt đầu thông điệp này liên quan đến năm 2013, một năm thật sự tốt lành, bằng cách giải quyết những nỗi lo sợ một số bạn có thể có. Đầu tiên chúng tôi cho bạn biết Thăng Thiên  của các Hành tinh sẽ thực sự xảy ra. Chúng tôi muốn nói rõ hơn  là lễ tốt nghiệp của Trái Đất , đồng thời là  mở rộng thành 12 Kích thước , đã diễn ra.