Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Cập nhật Sheldan Nidle. Ngày 14.10.2014.


Cập nhật Sheldan Nidle. Ngày 14.10.2014.

Dẫn Kênh: Sheldan Nidle

Dratzo! Chúng tôi đến với nhiều điều để cho bạn biết!

Quy trình chẩn bị rải ngân tiếp tục tiến về phía trước như đã dự định. Có thêm nhiều nhóm tham dự vào quá trình này. Trong khi quá trình rải ngân các Quỹ Thịnh vượng Mới vẫn diễn ra, chúng tôi cũng vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ các lực lượng an ninh quân sự của Bóng tối, để đảm bảo rằng không có bất kỳ hành vi xâm phạm nào tới các khoản tiền của quỹ này. Các vụ bắt giữ những người chống đối Ánh sáng vẫn đang được tiến hành. Quá trình chuẩn bị chuyển giao tới nền quản trị mới đã hoàn tất. Những hành động của các nhóm phá hoại đang được tách ra khỏi công chúng. Các thủ tục chuyển giao này là gần như đã sẵn sàng để mang lại kết quả.