Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

Tôi không phải là môt Lightworker.( Phần 2 )
Trước khi bước vào Thời Đại Hoàng Kim.

Các Sinh mệnh Ánh sáng giả mạo làm việc cho các nhà Đạo Diễn của Ảo tưởng, nhằm duy trì quyền kiểm soát loài người. Năng lượng linh hồn của chúng tôi, thông qua các thỏa thuận để sống trong lồng của Ảo tưởng, đã liên tục bị bòn rút ra khỏi cơ thể của chúng tôi, để phục vụ cho Ma Trận. Do bị mất Năng lượng liên tục và  bị thất thoát ở nhiều cấp độ, cho nên cuộc sống của chúng tôi là khó khăn, Tâm  linh chúng tôi không thể phát triển được.