Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Phần 3 -Con rối của bóng tối - Lightworkes biến chất .


Mỗi một Lightworker trước khi sinh ra trong cuộc đời này đều đã ngồi xuống , cùng vớicác bậc hướng đạo tâm linh của họ, bàn bạc và lựa chọn các hoàn cảnh sống , lựa chọn các tài năng sẽ mang vào cuộc đời này , tức là đã lựa chọn số phận sẽ sống trong thế giới này.

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

Phần 2 -Con rối của bóng tối - Họ là ai ?


 Trích từ Thông điệp của Liên đoàn Galactic của Ánh sáng ngày 1 tháng 9 - 2012

Con rối của bóng tối


Trong thời gian khoảng 3 tháng trở lại đây , một loạt Lightworkers , Starseed , Starchilrend.. rớt rung động , trở nên tồi tệ .Họ suy nghĩ và hành động không còn minh mẫn , ko có ánh sáng , ko có tình thương , ko có trí huệ .