Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Thời tiết vũ trụ: Một cái gì đó rất lớn đang đến!


Thời tiết vũ trụ: Một cái gì đó rất  lớn đang đến!
Ngày 04 Tháng Mười 2013

Dẫn kênh : SanLeoSol

Tôi Juliano. Đến từ Arcturian , muốn nói với các bạn:  thực sự có một cái gì đó rất lớn đang đến tới thế giới của các bạn. Nếu bạn muốn, bạn có thể gọi nó là một sự kiện quan trọng. Ít nhất, Nó sẽ thiết lập thế giới của bạn theo cách ngược lại. 

Thế giới bạn đang sống, như bạn đang biết, sẽ sụp đổ.  Điều này sẽ tạo điều kiện cho một nền văn minh hoàn toàn mới sinh ra. Nó sẽ làm thay đổi thế giới này trong thời gian không xa. Nhưng sự thay đổi lớn lao này không nhất thiết luôn luôn là một cuộc khủng hoảng. Tôi thích gọi Nó là một Cơ Hội Mới. Nó là điều mà bạn đã chờ đợi suốt cả cuộc sống này của bạn.