Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Bản thảo Sống còn - phần 212- ngày 22/10/2012Mùa thu sắp qua đi , mùa đông sắp tới, các mùa đang thay đổi .Như vậy, các nguồn năng lượng cũng sắp có thay đổ lớn. Các sự kiện chính trong năm  được thực hiện lần lượt theo đúng thứ tự của nó và tất cả các bạn đang bắt đầu tiếp cận phần cuối của chu kỳ này. Nhiều thứ  sẽ được ném vào bầu khí quyển trong giai đoạn cuối này.