Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Tin nhắn SaLuSa - ngày 23:07:2013Tin nhắn SaLuSa - ngày 23:07:2013

Chúng tôi đến từ khắp nơi trên vũ trụ để quan sát và giúp đỡ sự cho thay đổi tuyệt vời đang xảy ra trên Trái đất thân yêu của bạn . Chúng tôi đang cũng đang học cùng với các bạn về quá trình thay đổi này. Mặc dù chúng tôi đang sống thoải mái hơn hơn bạn rất nhiều. Bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách để đạt được tự do và tự giải thoát bản thân ra khỏi miền ảo tưởng. Tự do sẽ làm cho cuộc sống của bạn không còn khó khăn như hiện nay.

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Tin Nhắn của Elohim cho Nhân loại.


Tin Nhắn của Elohim cho Nhân loại.
 22 Tháng bảy 2013

Dẫn kênh : Karen Doonan

Những người thân yêu, chúng tôi là các Elohim. Chúng tôi đến để hướng dẫn và hỗ trợ tất cả các bạn vào thời điểm này,  khi các tần số năng lượng mới đang gửi tới Trái đất và cả cho Nhân loại. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bạn vào thời điểm này, cần phải kiên nhẫn và cân bằng. CÂN BẰNG là chìa khóa để lưu giữ các tần số năng lượng mới trong SỰ THẬT.