Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Thông điệp từ Liên bang Galactic của ánh sáng 5/22/12


Với sự giúp đỡ và hỗ trợ của chúng tôi ,có quá nhiều điều có thể được có điều được làm cho thế giới của bạn và cho Nhân loại. Không có bấy kỳ ai trên hành tinh của bạn phải chịu đựng sự thiếu thốn phương tiện cuộc sống và khan hiếm thực phẩm. Chúng tôi có nhiều phương tiện và công nghệ để cho phép mỗi linh hồn trong thế giới của bạn ngày hôm nay phát triển vượt ra ngoài bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng được. Không có gì là không thể thực hiện được, một khi chúng tôi đặt ra mục tiêu là hỗ trợ một thế giới đạt đến một tầm cao mới cho nền văn minh của họ.