Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Thông điệp Khẩn: Ba Ngày Năng lượng cao.

Thông điệp Khẩn: Ba Ngày Năng lượng cao.

Thông điệp Khẩn cấp cho Đội Làm việc Mặt đất .
Ngày 29 tháng 1 năm 2014

Dẫn Kênh: Anna Merkaba

Dựa trên những thông tin mà tôi nhận được từ các  Andromeda và Pleiades, Dựa vào những điều tôi đã nhìn thấy, dựa vòa những điều tôi đã tham dự vào thì :  có một làn sóng lớn Năng lượng Anh sáng mới đang tới và sẽ phá hủy Ma trận Ảo tưởng trên Trái đất trong vài ngày tới đây. Mục đích là đánh thức những người vẫn còn đang ngủ say. Vài ngày tới ( tính từ ngày 30 tháng 1, 2014) cũng là sự kiện Thiên văn giữa các thiên hà lớn sẽ diễn ra.