Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Hoạt động tại VATICCAN- Liên đoàn Thiên Hà.

Hoạt động tại VATICCAN- Liên đoàn Thiên Hà.

 Ngày 15 tháng 6 năm 2013
Dẫn kênh: Anna Merkaba

Các Sinh mệnh của Ánh sáng thân mến, Chúng tôi là Liên đoàn Thiên Hà. Chúng tôi muốn chúc mừng bạn một lần nữa về công tác tuyệt vời mà bạn đã và đang làm trên GAIA. Xin chúc mừng các bạn, phi hành đoàn mặt đất của chúng tôi. Chúng tôi chào đón bạn với một hoan nghênh nhiệt liệt tại hội nghị của Liên minh Vũ trụ các Hành tinh của Tình yêu và Ánh sáng. Chúng tôi ngạc nhiên trước tất cả chuyển đổi mà các bạn đang thực hiện. Các bạn đã làm một công việc to lớn, đó là thúc đẩy quá trình thức tỉnh xã hội của bạn.

Cập nhật Sheldan Nidle, ngày 11/6/2013


Cập nhật Sheldan Nidle, ngày 11,6,2013

Dratzo! Chúng tôi quay trở lại! Tại thời điểm này chúng tôi đang làm việc cho những điều chỉnh, thứ tự và quy mô của  việc bàn giao sự phong phú của bạn. Cụ thể là việc giải ngân theo kế hoạch. Một loạt các thỏa thuận cuối cùng và các thỏa thuận của các hợp đồng cũng đang được hoàn tất. Thời điểm này đang mang đến cho các kế hoạch bàn giao các quỹ thịnh vượng những cơ sở thành công. Những âm mưu đen tối đang được theo dõi chặt chẽ bởi một số nhóm của Liên đoàn Thiên hà và các đội liên lạc Agarthan. Mục đích của chúng tôi là không để có hành vi vi phạm nghiêm trọng nào xảy ra trước khi lệnh hành động, như đã xảy ra thường xuyên trong quá khứ. 

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Thay đổi nhận thức sẽ làm thay đổi thực tế của bạnThay đổi nhận thức sẽ làm thay đổi thực tế của bạn.
 ~ Tin nhắn từ P'taah

P'taah: Bạn xứng đáng được hưởng tất cả và bất cứ điều gì bạn tạo ra đều là tuyệt vời. Thực tế của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào cách bạn cảm nhận nó. Thay đổi nhận thức của bạn, bạn sẽ thay đổi thực tế, thay đổi môi trường sống của bạn. Quá đơn giản phải không ? Thay đổi nhận thức làm thay đổi thực tế.

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Tình yêu Thiên Chúa


Phần 165: Tình yêu Thiên hà , Tình yêu Thiên Chúa.
 Ngày 04 tháng 6, 2013

Dẫn kênh bởi Kathryn E. May, PsyD .

Chúng ta sẽ bắt đầu với tin tức nào? Chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi về những điều đang xảy ra trên hành tinh này trong vài ngày qua. Đầu tiên chúng tôi sẽ mang lại cho bạn cập nhật về một vấn đề chúng tôi không bàn luận chi tiết ở đây, nhưng đã tin tức đã được lưu hành trên internet, vì vậy chúng tôi quyết định để giải quyết nó. Đó là vấn đề ổn định của hành tinh và những hành động ngăn cô lật trên trục của mình.