Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

Sinh mệnh Ánh sáng vấn đáp 55 : Ý thức cá nhân và Ý thức Đại chúng. ( Phần 2 )Sinh mệnh Ánh sáng vấn đáp 55 : 
Ý thức cá nhân và Ý thức Đại chúng. ( Phần 2 )

Vấn : Anh vừa nói về năng lượng kundalini và năng lượng tình dục rất quan trọng trong việc khai mở Tâm linh, tại sao kiến thức đó không được phổ biến ở Việt nam.
Đáp : Do bị ảnh hưởng của tư tưởng bài trừ các giá trị nhân bản, nhất là những thứ liên quan tới tình dục. Tư tưởng bài trừ này mới xuất hiện vài chục năm gần đây. Chứ nền văn hóa cha ông ta ngày xưa ở VN thì coi trong năng lượng Tình dục, tôn trọng và bảo tồn năng lượng tình dục trong cuộc sống.
Vấn : Theo anh từ đâu mà có các tư tưởng bài trừ năng lượng tình dục trong đời sống như vậy ?
Đáp : Đứng trên quan điểm Tâm linh, thì thời điểm xuất hiện những tư tưởng cực đoan là tiếp ngay sau thời điểm các hầm mộ Ai cập được khai quật hàng loạt. Đã nhiều lời cảnh báo về sự nguy hiểm cho toàn thế giới khi khai quật các hầm mộ này. Có những khối năng lượng Tâm linh hắc ám bị các Đạo sư thời xưa, từ thời Atlantic, bắt nhốt trong các hầm mộ. Nay được giải phóng và bay khắp trái đất, xâm nhập vào ý thức đại chúng và lập nên một hệ tư tưởng hoàn toàn mới. Hệ tư tưởng của các hung thần cực đoan.

Sinh mệnh Ánh sáng vấn đáp 54 : Ý thức cá nhân và Ý thức Đại chúng. ( Phần 1 )Sinh mệnh Ánh sáng vấn đáp 54 :
 Ý thức cá nhân và Ý thức Đại chúng. ( Phần 1 ).

Vấn : Tu hành thật là khó khăn, chông gai, dễ sai lầm ….
Đáp : Bởi vì đầu óc của con người là dày đặc toàn ảo tưởng sai lầm …
Vấn : Nhưng em và mọi người đều không muốn ảo tưởng và sai lầm như vậy, tại sạo những điều tệ hại đó luôn hiện ra trong đầu ?
Đáp : Mỗi người trong nhân loại có 1 Ý thức cá nhân. Ý thức cá nhân lại kết nối với một khối Ý thức chung cho toàn nhân loại. Gọi là Ý thức đại chúng, hay trong phạm vi nhỏ hơn thì gọi là Hồn thiêng Dân tộc. Ý thức Đại chúng luôn ảnh hưởng mạnh mẽ tới Ý thức của mỗi cá nhân. Hiên nay ý thức Đại chúng của nhân loại bị ô nhiễm, cho nên Ý thức mỗi cá nhân đều bị ô nhiễm . Ô nhiễm bởi các ảo tưởng và Sai lầm .

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Lọc nước và Phục hồi nước chết.Lọc nước và Phục hồi nước chết.

Nước máy sử dụng trong thành phố có 2 vấn để nghiêm trọng - đó là nhiễm Clo và là dạng nước chết. Có nhiều cách để xử  lý nước máy bình thường tại nhà thành nước năng lượng. Trong phạm vi bài viết này, xin được chia sẻ phương pháp 2 bước đơn giản đầu tiên thiết yếu nhất và trong khả năng, để  mọi người có thể ứng dụng và làm ngay được.

Bước 1: Lọc bỏ Clo và một số chất không có lợi trong nước.

Bước 2: Tăng năng lượng cho nước.

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

Tinh thể trên Trái đất


Tầm quan trọng của Tinh thể trên Trái Đất

Ý chí và quyền năng thiêng liêng của Đấng Sáng Tạo sinh động ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, trên mặt đất và cả dưới lòng đất. Dưới lòng đất là nơi của Tổng Hồn Tinh Thể. Các dạng tinh thể mà ta tiếp cận được trên quả đất này chính là biểu hiện vật chất của Tổng Hồn Tinh Thể của Đấng Sáng Tạo. Tinh thể cũng giống như con người. Con người là một linh hồn thiêng liêng nhập thể trong một thân xác vật chất, thì tinh thể cũng có thể được hiểu như “phần xác”, mang trong nó “phần hồn” chính là ý thức thiêng liêng của Tổng Hồn Tinh Thể. Mục đích và ý thức của Tổng Hồn Tinh Thể là để chuyển tải những phẩm chất thiêng liêng của Đấng Sáng Tạo như: sự mở rộng, sự thuần khiết, sự thanh lọc, Tính kích hoạt, Sự chữa lành, Trực giác Thấu cảm, Sự tập trung. Tổng Hồn Tinh thể giúp cho con người hòa nhập với Đấng Sáng Tạo và hỗ trợ cho tất cả mọi loại sinh mệnh sống trên Trái đất trong quá trình thăng lên.