Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

Sinh mệnh Ánh sáng vấn đáp 54 : Ý thức cá nhân và Ý thức Đại chúng. ( Phần 1 )Sinh mệnh Ánh sáng vấn đáp 54 :
 Ý thức cá nhân và Ý thức Đại chúng. ( Phần 1 ).

Vấn : Tu hành thật là khó khăn, chông gai, dễ sai lầm ….
Đáp : Bởi vì đầu óc của con người là dày đặc toàn ảo tưởng sai lầm …
Vấn : Nhưng em và mọi người đều không muốn ảo tưởng và sai lầm như vậy, tại sạo những điều tệ hại đó luôn hiện ra trong đầu ?
Đáp : Mỗi người trong nhân loại có 1 Ý thức cá nhân. Ý thức cá nhân lại kết nối với một khối Ý thức chung cho toàn nhân loại. Gọi là Ý thức đại chúng, hay trong phạm vi nhỏ hơn thì gọi là Hồn thiêng Dân tộc. Ý thức Đại chúng luôn ảnh hưởng mạnh mẽ tới Ý thức của mỗi cá nhân. Hiên nay ý thức Đại chúng của nhân loại bị ô nhiễm, cho nên Ý thức mỗi cá nhân đều bị ô nhiễm . Ô nhiễm bởi các ảo tưởng và Sai lầm .


Vấn : Vậy mỗi người sẽ hành động theo Ý thức cá nhân và Ý thức đại chúng .
Đáp : Đúng vậy . Một người bình thường chỉ có thể hành động lặp lại một mô hình hành động đã có sẵn trong ý thức Đại chúng . Họ Download Ý thức chung về não của họ. Họ tải về não một mô hình hành động từ ý thức tập thể và họ chỉ có thể hành động theo khuôn mẫu của Ý thức vừa lấy về
Vấn : Muốn giải phóng đầu óc và Nâng cao ý thức - thức tỉnh tâm linh thì phải nâng cao Ý thức cá nhân và ngắt kết nối với Ý thức đại chúng ô nhiễm sai lầm.
Đáp : Đúng em. Muốn giải phóng Nhân loại thì phải thay đổi Ý thức - Đương nhiên phải làm như vậy. Nhưng Ý thức cá nhân của một con người thường là bản sao , là một phần của ý thức Đại chúng . Cho nên nhiệm vụ chính - nhiệm vụ cốt lõi của các Starseed- Lightworkers là sáng tạo ra ý thức mới - hoàn toàn mới rồi nạp nó vào Ý thức đại chúng
Vấn : Nếu ý thức cá nhân là do download từ ý thức Đại chúng về , thì cách nào để tạo ra được ý thức hoàn toàn mới như anh vừa nói ?
Đáp : Một con robot sinh học , một người không có linh hồn, một người zombie là một thân xác người có Ý thức- nhưng ý thức hoàn toàn bị điều khiển từ chiều không gian khác hoặc hoàn toàn lập lại từ ý thức đại chúng. Do chúng không có Linh hồn nên không có sáng tạo và không thể thoát ra khỏi ý thức nhóm được .
Một SS - LW thì còn có Linh hồn - Khi Ý thức cá nhân được kết nối với Linh hồn - thì Kiến thức - mô hình hành động- năng lượng Tâm thần - cảm hứng Thiêng liêng từ Linh hồn đi vào ý thức cá nhân , Rồi từ ý thức cá nhân nạp vào ý thức Đại chúng.
Chính vì em là người đầu tiên , là lần đầu tiên suy nghĩ một lối mới - làm nẩy sinh trong đầu em - trong Ý thức riêng của em một ý tưởng mới - cho nên em phải tốn rất nhiều năng lượng tâm thần để hình thành ý tưởng đó - cho nên em rất mệt khi làm vây. Nhưng đó là một quá trình cao cả siêu đẳng. Em đưa những ý tưởng từ Hight Self của em vào ý thức con người của em rồi đóng góp vào ý thức đại chúng . Quá trình này mất rất nhiều năng lượng tâm thần, mất nhiều năng lượng Ý thức .

Vấn : Đúng là mệt thật anh . Mỗi khi em thể hiện xong 1 ý tưởng mới . Đầu óc em mệt và gần như kiệt sức .
Đáp : Đó là sự mệt mỏi và cực khổ của người đi tiên phong trong khai mở Ý thức mới . Còn những người có ý thức đang ngủ thì họ chỉ lặp lại ý thức đại chúng như một con robot được lập trình . Thức tỉnh Tâm linh là tái kết nối với Linh hồn, download kiến thức từ cấp độ linh hồn về ý thức cá nhân, rồi nạp ý thức mới và Ý thức chung của Nhân loại- từ đó góp phần vào thay đổi Ý thức chung của Nhân loại- góp phần giúp cho Đại chúng thức tỉnh Tâm linh. Thức tỉnh Tâm linh hoàn toàn không phải là nhai lại , lặp lại , dịch lại một bài viết về thức tỉnh tâm linh đâu em ah, không phải là lấy từ ý thức Đại chúng xuống một ý tưởng tâm linh có sẵn nào đó rồi viết ra để dọa người - lòe người …


Vấn : Vậy làm sao để cho một Ý tưởng mới được hiện ra vững chắc trong ý thức cá nhân và được khuếch đại trong ý thức Đại chúng ?
Đáp : Mỗi một ý nghĩ em vừa sáng tạo ra thì lập tức được nạp vào ý thức Đại chúng. Nhưng nếu em viết ra - thì ý tưởng đó được biểu hiện vững chắc trong ý thức riêng của em . Nếu em tìm được người bạn nào đó cùng lý tưởng , đồng cảm cộng hưởng , đồng ý với ý tưởng của em , thì ý tưởng đó được tăng sức mạnh lên nhiều lần. Sau đó em Post lên mạng, có nhiều người đọc và hiểu được - dù cho họ có đồng tình hay không - thì ý tưởng của em vẫn đi vào ý thức của người đọc và được đưa lên - upload lên - Ý thức chung của Nhân loại.
Cho nên Em làm việc sáng tạo như vậy, với những ý tưởng có tính chất khai sáng mở đường Tâm linh như vậy là cực kỳ có ích cho việc nâng cao Ý thức chung của Nhân loại hiện nay. Chỉ có điều em đi tiên phong, em đi trước đại chúng, nên ít người hiểu được công việc của em đang làm . Dù không được nhiều người hiểu - em vẫn cần tiếp tục làm - tiếp tục tuân theo thôi thúc của Linh hồn - tiếp tục đi theo tiếng gọi từ cõi Thiêng liêng - Chỉ có làm như vậy em mới thấy mãn nguyện và vui vẻ tự tận bên trong con người em .Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét