Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Địa Mẫu: Chấp nhận dòng chảy của cuộc sống.( phần 2 ).


Cách thức của mỗi bạn trải nghiệm Năng lượng Ánh sáng là khác nhau. Nhưng mô hình Trải nghiệm chung có lợi ích nhất cho tất cả các bạn là lắng nghe tiéng nói nội tâm sâu nhất và thánh thiện nhất bên trong của bạn. Từ đó chấp nhận chính bản thân, thương yêu bản thân, bất kể các ảnh hưởng bên ngoài như thế nào. Đó cũng là cách thức tái làm chủ lại bản thân, lấy lại sức mạnh của chính bạn. Đó cũng là con đường để hòa nhập vào ánh sáng yêu thương mà bạn đang có sẵn xung quanh.