Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Cập nhật Sheldan Nidle ngày 8.5.2013


Cập nhật Sheldan Nidle ngày 8.5.2013

Dratzo! Chúng tôi đã quay trở lại! Chúng tôi đến ngày hôm nay để nói về những thay đổi đang biểu hiện thực tế mới của bạn. Có những dấu hiệu ở khắp mọi nơi của buổi bình minh ý thức mới,  trên toàn thế giới của bạn. Các nhóm và tổ chức dành riêng cho các thay đổi đang tìm hiểu về nhau và về cách kết nối để tạo ra các mạng xã hội quốc tế, để mang lại thay đổi ở mức sâu rộng hơn.

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Khôi phục NĂNG LƯỢNG nam và nữ trong cơ thểGAIA: Khôi phục NĂNG LƯỢNG nam và nữ trong cơ thể

Dẫn kênh bởi Pamela Kribbe
www.jeshua.net - Tháng 5 năm 2013

Các con thân mến, Ta là mẹ của các con, Ta là Trái đất đang mang các con.
 Tôi chảy qua bạn liên tục, và tôi muốn nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho bạn với năng lượng của tôi. Chúng ta thuộc về nhau, chúng ta cùng nhau khiêu vũ trong Vũ trụ này.

Cuộc sống của bạn trong một cơ thể, dù là nam hay nữ, đều là một tương tác giữa tâm hồn của bạn và Trái Đất. Hãy tôn vinh cơ thể xinh đẹp của bạn, đó là cơ thể mà tôi đã trao cho bạn. Đó là một biểu hiện của năng lượng nữ hoặc nam, vì vậy hãy cảm nhận vẻ đẹp trong đó. Quan sát cơ thể từ bên trong. Trải nghiệm các nguồn năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể của bạn: những cảm xúc, niềm đam mê, cùng những ham muốn. Chúng là những nguồn năng lượng mạnh mẽ, mà bạn đôi khi chống lại chúng.

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Cập nhật Sheldan Nidle 4.30.13


Cập nhật Sheldan Nidle 4.30.13

Selamat Balik! Chúng tôi trở lại! Ở khắp mọi nơi, thế giới của bạn đang chuyển lặng lẽ đối với nhiều biến đổi thiêng liêng đang diễn ra trong hậu trường. Thiên đường tiếp tục chuẩn bị cho thời điểm thiêng liêng thực tế mới được công bố chính thức. Agartha cũng đang chuẩn bị cho thời điểm này bằng cách nhắc nhở nhiều nhóm làm việc trên bề mặt sẵn sàng tiết lộ công khai họ thực sự là ai. Nhiều đội liên lạc của chúng tôi, cũng đang chuẩn bị tiết lộ công việc họ đang làm, để mang  cuộc sống của bạn tới thực tế mới. Chúng tôi cũng đang làm việc với nhiều Minh Sư trên Trái đất để mang những nhóm xã hội thiêng liêng bí mật của họ vào các hoạt động đại chúng.