Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Cập nhật Sheldan Nidle ngày 8.5.2013


Cập nhật Sheldan Nidle ngày 8.5.2013

Dratzo! Chúng tôi đã quay trở lại! Chúng tôi đến ngày hôm nay để nói về những thay đổi đang biểu hiện thực tế mới của bạn. Có những dấu hiệu ở khắp mọi nơi của buổi bình minh ý thức mới,  trên toàn thế giới của bạn. Các nhóm và tổ chức dành riêng cho các thay đổi đang tìm hiểu về nhau và về cách kết nối để tạo ra các mạng xã hội quốc tế, để mang lại thay đổi ở mức sâu rộng hơn.
Một lĩnh vực trong số rất nhiều những thay đổi đa dạng sẽ diễn ra là thay đổi định nghĩa khái niệm về tiền và cơ chế trao đổi trong hệ thống tiền tệ; Ví dụ như các quy định của ngân hàng vi mô và quỹ  tín dụng cỡ nhỏ trong thế giới đang phát triển. Rất lâu trước đây, khi Thời đại xâm chiếm bắt đầu ở phương Tây, những quốc gia bị xâm chiếm đã từng rất giàu có. Họ cất giấu vàng, bạc vào những nơi lưu trữ bí mật. Những kho báu đó đã nằm im trong nhiều thế kỷ qua. . Trong suốt thời gian này, những gia đình cầm quyền cổ đại đã biết rằng tai họa thực dân này sẽ qua đi.

Các gia đình cổ xưa cai trị đất đai của họ không chỉ bởi tính di truyền, cha truyền con nối,  mà còn phải thuân theo tự nhiên. Sự lãnh đạo của họ có nguồn gốc từ một sự khôn ngoan đặc biệt mà đã được Thiên chúa ban cho dòng họ bằng cách tiên tri khác nhau. Hồ sơ của các lời tiên tri đều được dòng họ đó bảo vệ an toàn . Phương Tây đã ép buộc nhiều người trong số họ từ bỏ quyền lực. Mỗi người trong số họ đều phải chịu đựng sự xâm lăng của Phương tây.

Gần đây, các gia đình đó bắt đầu thiết lập một mối quan hệ có mục đích với Hội đồng Minh Sư của Mẹ Trái đất và với các đội liên lạc của hạm đội chúng tôi. Các mối liên hệ mới tự nhiên dẫn họ đến với những người anh em  Agarthan của họ. Hai thập kỷ trước đây, các nhóm này đã bắt đầu đến với nhau cho một tầm nhìn mới, mà bây giờ đã trở thành một khả năng biến đổi thế giới bề mặt của bạn và cách quản trị mới. Những gia đình cổ xưa và những người khôn ngoan đã cùng nhau làm việc để làm xuất hiện một thực tế mới trên bề mặt Hành tinh của bạn.

Bây giờ đây, như chúng tôi đã đề cập, là sự chuyển đổi từ bóng tối thành ánh sáng. Mẹ Trái đất đang làm hết sức mình để cảnh báo tới tất cả mọi người đến vấn nạn lớn đã  gây ra cho cô ấy bởi bóng tối. Bầu khí quyển  là trong tình trạng hỗn loạn, đại dương và sông hồ đang chết dần vì ô nhiễm, đa dạng sinh học của Hành tinh đang dần cạn kiệt, nhiều loài đang tuyệt chủng. Sự sống còn của thế giới bề mặt cùng sự tồn tại của nhiều loài đang treo trên sợi tóc. Tuy nhiên, bóng tối tiếp tục bỏ qua các cảnh báo và thậm chí còn tuyên bố những thảm họa hủng hoảng này không tồn tại. Chính các bạn cũng nhận ra những dấu hiệu rõ ràng là thế giới của bạn đàng bị ô nhiễm nặng nề và suy giảm sinh học nghiêm trọng. Chúng tôi đang ở đây cũng xác nhận rằng thế giới của bạn đang chết là thực tế.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng đảm bảo với bạn rằng có nhiều sự tiến bộ trong quá trình loại bỏ các thế lực hắc ám và trao trả sức mạnh cho những người khôn ngoan mà chúng tôi đề cập ở trên. Họ là những nhóm đang làm việc hết mình vì hòa bình, thịnh vượng, và tiết lộ. Bây giờ đay là thời gian để kết thúc che đậy sụ thật, ngăng chặn và lên án sự tàn nhẫn xảo quyệt, chấm dứt mọi cản trở bạn đạt lại nhận thức đầy đủ. Tất cả những sự từ chối hàng loạt các quyền tự nhiên của bạn và phủ nhận chủ quyền cá nhân, cùng với nhiều hoạt động bí mật chống lại các bạn mà là quá đáng và bị khiển trách. Tất cả các hành động đen tối chống lại tập thể nhân loại đều được đề cập đến và hiện đang bị ngăn chặn. Các hoạt động đen  tối này sẽ được thay thế bằng chữa trị tổng phổ và giáo dục khôn ngoan, điều đó sẽ dẫn tất cả các bạn tất đi về ý thức đầy đủ!Namaste! Chúng tôi là các Minh sư của bạn! Chúng tôi đến với nhiều truyền đạt. Hiện tại, bạn đang ở trong một chế độ chuyển tiếp mở rộng, được gợi lên một cảm giác ngày càng tăng của sự thất vọng và thiếu kiên nhẫn trong bạn. Thế giới của bạn đang chuyển sang một rung động cao hơn. Thiên đàng đang mang lại sự gia tăng tần số trong bản thể bạn. Điều này có nghĩa là bạn trở nên nhạy cảm hơn , có thêm khả năng để phân biệt các hoạt động của bóng tối, đồng thời sẽ ít có khả năng chịu đựng được thế giới quan phủ định cuộc sống của họ. Tóm lại, bạn sẽ gia tăng cảm giác không hài lòng với cách phát triển thế giới của bạn, và bạn muốn biết lý do tại sao nhiều lĩnh vực khủng khiếp và tàn phá này vẫn còn tồn tại! Bạn tự hỏi tại sao có nhiều thông điệp nói về những thay đổi lớn, mà ánh sáng vẫn chưa có hiệu lực. Bạn cũng tự hỏi:  làm thế nào để chúng ta có thể tiếp tục trạng thái chiến thắng  "trong tầm tay" của chúng ta, trong khi bóng tối rõ ràng vẫn có quyền kiểm soát thế giới ? Câu hỏi của bạn sẽ được coi là "một nghi vấn " . Tất cả chúng tôi có thể đảm bảo với bạn, trong thời gian này, là chúng ta đang dẫn đầu một cuộc nổi dậy lớn của trái tim và của Chúa Thánh Thần.Cuộc nổi dậy này đang nhanh chóng hoàn thành tất cả những gì chúng tôi đã nói chuyện với bạn. Cuộc cách mạng yên tĩnh này đã âm thầm chuyển đổi ý thức đại chúng , chuyển đổi trong nhiều cách biểu hiện trên các mạng xã hội, trong nền chính trị và kinh tế. Chuyển đổi này đã dành riêng lãnh vực để cài đặt cách tinh thần mới vào ý thức toàn cầu và định hình lại xã hội của bạn.

Chúng tôi chúc lành cho tất cả những gì sắp xảy ra và sử dụng nhiều hoạt động tích cực của chúng tôi mỗi ngày để khuyến khích và cố vấn cho hàng loạt biến đổi cần thiết nhất của xã hội. Những sự kiện này sẽ đưa xã hội toàn cầu tới một cơ sở mới và một con đường mới. Cuộc cách mạng ý thức này đã hình thành một mạng lưới pháp luật và tinh thần hoàn toàn mới mẻ. Mục tiêu trước mắt sẽ là xây dựng một thế giới mới có thể thích ứng với sự giàu có không giới hạn  và sự thịnh vượng lâu dài. Điều này sẽ thay đổi cách bạn nhìn bản thân và thay đổi cách bạn chuyển hóa nội tâm của chính bạn. Hơn nữa, chúng tôi đang chuẩn bị một loạt các giáo lý mới , trong đó sẽ giải thích nhiều khái niệm mới và cao cấp hơn về mối quan hệ giữa thế giới vật chất và tinh thần. Khi bạn tiến bộ với ý thức đầy đủ, nhiều nhận thức và niềm tin cốt lõi hiện tại của bạn sẽ được kiểm tra và thử thách . Khi đó bạn sẽ phải lựa chọn  một trong hai cách : đólà thay đổi  hoặc loại bỏ hoàn toàn. Phần lớn những gì bạn sắp học được sẽ thay đổi cách bạn nhìn thực tế của bạn và tất cả mọi thứ xung quanh bạn.

Những thay đổi sẽ được tăng cường hơn nữa khi phát hiện ra sự thật về thế giới bên trong  Trái đất và sự xuất hiện của gia đình tâm linh và gia đình không gian của các bạn. Bạn đã được ban phước bởi Thiên đường và bạn cư trú trong một thế giới đang chuyển động mỗi ngày tới cấp độ cao hơn về ý thức. Sự thay đổi này  tăng tốc độ mỗi ngày. Bạn giống như nụ hoa mà cuối cùng sắp nở ra. Bạn sẽ nhanh chóng nắm vững những kỳ quan đẹp đẽ "bên trong" mà bạn thực sự đang có. Nhiệm vụ thiêng liêng của chúng tôi là cung cấp cho bạn các hướng dẫn cần thiết để cho phép Thiên tính Bản Tâm  trở thành một phần quan trọng của cuộc sống của bạn. Ngay sau đó chúng ta có thể trực tiếp hơn tương tác và kết nối với bạn. Thiên Tính  tuyệt vời của bạn luon luôn hiện diện ở đó, sẵn sàng để bạn nắm lấy và Thiên tính sẽ dẫn bạn tới ý thức đầy đủ. Đây là số phận mà Thiên Chúa đã định sẵn cho Loài của bạn. Bây giờ đây, đang những cách thức và phương tiện để thay đổi thế giới của bạn và để đạt được vận mệnh thiêng liêng nhất này.

Hôm nay chúng tôi mang một thông điệp hướng dẫn bạn tới thực tế mới . Lĩnh vực biểu hiện điều này đang mang lại nhiều sự kiện thật tuyệt vời và nhiều  thông tin được tiết lộ.  Hãy chào đón một kết thúc tươi đẹp với nhiều sự thật được tiết lộ. Tiếp xúc đầu tiên là rất gần đi vào thực tế, chúng tôi sẽ đi cùng với nó. Một ngày mới cho nhân loại trên bề mặt Hành tinh đang tới. Hãy suy nghĩ về tất cả những điều đang mê hoặc bạn! Hãy Biết, những người thân yêu, đó là cung cấp vô số và không bao giờ kết thúc sự thịnh vượng của thiên đàng thực sự Em ! Vì vậy, Hãy là nó ! Selamat Gajun! Selamat Ja!  (Sirian Là cho Và Trong Đồng Nhất thể ! Hãy tới và Tận hưởng !)

http://www.paoweb.com/updates.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét