Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Peggy Black :Ý thức Toàn cầu và hơn thế.


Ý thức Toàn cầu và hơn thế 


Ngày 16 tháng 5, 2013
Dẫn kênh: Peggy Black và " Team "
www.morningmessages.com

Chúng tôi đang ở đây kết nối với nhận thức ý thức của bạn, tham dự vào kích hoạt năng lượng đang mở rộng . Bạn thật sự là những Sinh mệnh đa chiều có nhiều tiềm năng lớn. Chúng tôi nhận thấy rằng, bạn thường tập trung chủ yếu neo đậu ý thức trong thực tế này, với một mục đích hay mục tiêu cho cuộc phiêu lưu trên một dòng thời gian này. Tuy nhiên, chúng tôi muốn liên tục kéo dài nhận thức của bạn.

Chúng ta thường nói về ý thức. Chúng ta  thừa nhận bạn đang mở rộng ý thức hoặc đang thức tỉnh ý thức. Tuy nhiên, chúng tôi muốn hỏi bạn:  ý thức là gì ?

Ý thức là một hiện tượng hấp dẫn nhưng khó nắm bắt. Triết học của bạn, các học giả và các nhà khoa học về thần kinh tiên phong đã cố gắng giải thích, cố gắng thấu hiểu bản chất của ý thức và ghi chép lại các thuộc tính cần thiết của nó.

Hãy để chúng tôi cung cấp một cách mới để nhìn vào định nghĩ về ý thức của bạn. Ý thức là kết nối năng lượng trong tất cả các sinh vật sống. Đây là lĩnh vực năng lượng mà mở rộng vượt ra ngoài cơ thể vật lý của bạn.

Khoa học của bạn đang bắt đầu hiểu rằng một trẻ sơ sinh, ngay cả trước khi sinh, là có ý thức. Đứa trẻ  quan sát và lưu trữ các thông tin tinh thần từ môi trường xung quanh. Đứa trẻ kết nối với các lĩnh vực năng lượng của những người xung quanh, những rung động tình cảm và tinh thần đang được cung cấp cho nó. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh không có khả năng diễn tả bằng lời nói những gì trẻ đang quan sát được và những diễn đạt của con trẻ thường không còn giá trị khi họ muốn chia sẻ nhận thức của họ.

Ý thức liên quan đến nhận thức cá nhân của bạn, liên quan đến suy nghĩ của bạn là độc đáo, bao gồm những kỷ niệm, cảm xúc, cảm giác và môi trường. Tỉnh táo và nhận thức được môi trường xung quanh của bạn là để có ý thức

Ý thức liên tục mở rộng khi bạn phát triển trong những ngày này. Đó là một cảm giác tăng rưởng nhận thức bên trong nội tâm, một hoạt động tinh thần tỉnh táo và thức tỉnh, phản ánh chính xác chuyển biến thực tại bên ngoài. Ý thức là những công nhận bên trong của người, được coi là đúng hay là sai. Ý thức cũng liên quan tới động cơ hành động của một người. Hiện nay là sự khởi đầu cơ bản của quá trình nâng cao nhận thức trong hình dạng con người của bạn.

Chúng tôi đã quan sát thấy rằng ý thức của bạn thường bị giới hạn đóng khung trong các điều kiện của môi trường và phụ thuộc nặng nề vào các chương trình giáo dục đào tạo được cung cấp cho bạn. Ý thức của bạn  phụ  thuộc vào rung động của môi trường xung quanh và cũng phụ thuộc vào những người khác. Đó là những điều kiện đóng khung cách thức mà bạn cảm nhận thực tế và nhìn ra thế giới. Đó là một ý thức bị lập trình, một ý thức hạn chế.

Trên hành tinh của bạn có nhiều người đã nhận ra hạn chế này trong ý thức và đã bắt đầu tăng cường hiểu biết và mở rộng kiến ​​thức của họ về những cách thức tăng cường mở rộng ý thức có thể được.

Bạn đang bắt đầu nhận ra rằng mọi thứ đều có ý thức, từ những sinh vật nhỏ nhất như côn trùng tới những động vật lớn nhất của loài động vật có vú. Tất cả các sinh vật sống đều có một hình thức của ý thức, tất cả  đều kết nối vào ma trận Ý thức, kết nối vào lĩnh vực năng lượng của ý thức vũ trụ.

Khoa học của bạn trong cuộc tranh luận về Ý thức của bản thân, không muốn thừa nhận rằng:  Ý thức thực sự nằm ngoài tâm trí. Họ tiếp tục giữ niềm tin hạn chế rằng  nhận thức chỉ có sẵn trong bộ não và nằm trong tâm trí con người. Sự tiến hóa đang diễn ra bên trong con người, đang làm tăng trưởng nhận thức và con người đang muốn phá vỡ các bức tường của niềm tin hạn chế này.

Ý thức là một lĩnh vực năng lượng và rung động. Đó là một khả năng tinh thần của bạn, khả năng kết nối với các lĩnh vực Ý thức của vũ trụ. Lĩnh vực này có nhiều tên gọi: Tâm lượng tử, Ma trận lượng tử, đồng bộ hóa của não bộ hoặc các lĩnh vực Hình thái học Di truyền.

Khi bạn bắt đầu cho phép và hoan nghênh các ý tưởng của tâm lượng tử của bạn mở rộng, bạn sẽ mời một kết nối đến các chức năng cao hơn và ý thức. Chẳng hạn như một cái nhìn sâu sắc hơn , gia tăng sự đồng cảm, tình yêu sâu đậm hơn, tăng khả năng tư duy trừu tượng và thấu hiểu được những thứ mang tính biểu tượng, gia tăng thần giao cách cảm và trực giác. Thông qua đó, bạn kết nối với các lĩnh vực vũ trụ của nhận thức đa chiều thực sự của bạn. Bạn kết nối được với các trường năng lượng mạnh mẽ và tinh tế của thực tại cao hơn, thông qua đó, bạn nhận được hiểu biết và cảm hứng của Thiên Chúa.Chúng tôi mời bạn bắt đầu cho phép nhận thức của bạn mở rộng ra ngoài lập trình của tâm trí hay tín ngưỡng, vượt ra khỏi niềm tin vốn có và bước qua mọi giới hạn của bạn. Hãy biết rằng bạn luôn luôn kết nối với lĩnh vực vô hạn của ý thức Thiên Chúa. Hãy bắt đầu hành động thỏa thích trong lĩnh vực của tất cả các khả năng.

Bạn cần nhớ rằng một phần quan trọng của Ý thức là  những cảm nhận rõ ràng của trái tim, đó là cánh cửa để bạn bước vào Trường lượng tử này. Đây cũng là cổng thông tin của chính bạn , kết nối với Akashic Records. Đây là một chiều kích của ý thức có chứa một bản ghi dao động của mỗi và mọi Linh hồn trong cuộc hành trình của Linh hồn. Đây là Thư viện Vũ trụ . Thông tin và kiến ​​thức từ thư viện này có sẵn ở khắp mọi nơi mọi lúc, chỉ cẩn bạn cho phép bản thân mở rộng vào Trường Năng lượng Thông tin này.

Mọi sinh vật là một phần và liên quan mật thiết với  lĩnh vực ý thức toàn cầu. Hãy Cho phép bản thân thực hiện kết nối này tới tất cả nhân loại và tất cả chúng sinh. Sự hiểu biết và nhận thức này sẽ hỗ trợ và giúp đỡ bạn trong việc thực hiện công việc hàng ngày và Hành trình trong cuộc đời này. Khi tham dự vào Ý thức toàn cầu, bạn thực sự hành động , tác động trong đó. Bạn có thể thêm hạnh phúc vào Trường Ý thức hoặc gây thiệt hại cho toàn bộ. Nhớ luôn tự tự hỏi bản thân: Thân-khẩu-ý của bạn , hành động- Lời nói- Việc làm , suy nghĩ, hay cảm xúc của bạn đang làm giảm bớt hay nâng cao cuộc sống.

Mỗi khi bạn thay đổi một phản ứng cảm xúc từ giận dữ hoặc lên án thành cảm xúc yêu thương, niềm vui và lòng biết ơn, bạn đang làm công việc phục vụ toàn cầu trên một mức độ cá nhân. Mỗi khi bạn cho phép bản thân để kết nối với các trường lượng tử, các ý thức vũ trụ, bạn đang neo đậu một mức độ rung động vào trong lĩnh vực vô thức của nhân loại. Bạn đang thực sự kích hoạt sự phát triển của ý thức cho toàn bộ.

Chúng tôi hiểu rằng cái tôi bản thân của bạn và tâm trí nhỏ của bạn luôn muốn tập trung trong thực tại vật lý này, chúng tôi cũng hiểu rằng sự tập trung nhất định là cần thiết và quan trọng đối với sức khỏe của cơ thể vật lý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục mời gọi và khuyến khích bạn bước ra ngoài chiếc hộp của bạn, bước ra khỏi những hạn chế của riêng bạn và trở thành một phần quan trọng của Tâm Ý thức toàn cầu. Mỗi hành động , suy nghĩ hay cảm xúc tích cực của bạn là đã  thêm chất lượng cho cuộc sống của chính bạn và cho toàn Nhân loại.

Cũng cần hiểu rằng, khi là một phần của Tâm Ý thức toàn cầu, bạn có thần giao cách cảm, kết nối với tất cả tâm trí khác. Kết nối với ngay cả những người mà bạn lên án hay căm thù hay thành kiến. Bây giờ đây là lúcmang lại một sự rung động yêu thương nhiều hơn vào trong Tâm Ý thức toàn cầu này. Bạn có quyền lực và khả năng ảnh hưởng đến lĩnh vực này và có khả năng nâng cao Ý thức tập thể.

Bạn có sự hỗ trợ của các cõi, các cảnh giới . Bạn có hỗ trợ của của rất nhiều sinh mệnh phi vật chất. Họ luôn luôn sẵn sàng trợ giúp, hỗ trợ, cộng tác và phối hợp với mỗi bạn trong ý định tạo ra một thực tế hỗ trợ và nuôi dưỡng tất cả các dạng sống.

Bạn cũng có sự hỗ trợ của các cõi của các Sinh mệnh phi vật chất để giúp cá nhân bạn kết nối một cách thực sự và sâu sắc đến Ý thức vũ trụ, kết nối tới  trường lượng tử của tất cả các khả năng. Bắt đầu học hỏi,  bắt đầu mời gọi, bắt đầu yêu cầu và bắt đầu cho phép. Bạn là một phần quan trọng trong diễn tiến của thực tế này và của  vũ trụ này .

Chúng tôi thừa nhận sự sẵn sàng của bạn. Chúng tôi đặc biệt khâm phục lòng dũng cảm của bạn. Chúng tôi nhân thức rõ bạn là Sinh mệnh có ý thức và có trí thông minh vô hạn. Chúng tôi mời các bạn tiếp tục mở tất cả các cảnh cửa của nhận thức, sẵn sàng đón nhận những hiểu biết và cảm hứng tươi mới. Đang có sẵn để neo đâu một cấp độ mới về ý thức vào tâm trí của nhân loại. Luôn nhớ rằng , khi một cá thể  thăng hoa, tất cả đều được nâng lên. 

Peggy Black và " Team "
www.morningmessages.com

1 nhận xét: