Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Liên đoàn Thiên hà - Phần 1


Liên đoàn Thiên hà - Phần 1 ( Lược Dịch )
 27 tháng 3 năm 2013

Dẫn kênh:
Wes Annac

Dưới đây là những trình bày, phân tích và thảo luận về các tài liệu liên quan đến Liên đoàn Thiên Hà, đôi khi được gọi là Liên đoàn Thiên hà của ánh sáng.

Liên đoàn Thiên Hà là ai?

Liên đoàn Thiên Hà bản chất là một tổ chức bao gồm vô số các chủng tộc ngoài trái đất và chiều cao hơn con người. Họ đã đến với nhau và thống nhất làm việc trong mục đích chung là phục vụ người khác, như chúng ta sẽ tìm hiểu dưới đây. Những chúng sinh đã phát hiện ra và phát triển vào những trạng thái cao hơn của ý thức. Cũng như Trái đât  hiện đang phát triển hướng tới trạng thái ý thức cao hơn. Hội đồng từ Pleiades là những người dần gũi nhất với Loài người , Họ cũng là những người  thông báo cho chúng ta về Liên đoàn trong loạt bài này. Họ bao gồm chủ yếu là những sinh mệnh chiều thứ 5 . Có hình dáng như con người nhưng đã phát triển tinh thần ở mức cao .

Giới thiệu về Liên đoàn Thiên Hà

SanJAsKa một sinh mệnh ánh sáng quê hương từ chòm sao Pleadies làm việc trong Liên đoàn Thiên Hà  giải thích lý do tại sao nó đã được thành lập và Thăng thiên của vũ trụ diễn ra như thế nào. Cũng như sự hỗ trợ cho các linh hồn đang chuyển đổi của Liên đoàn Thiên hà  đang diễn  ra.

"Liên đoàn Thiên Hà đã được hình thành như là một phần của nỗ lực chung để giúp những hành tinh-tập thể- cá nhân đang ở chiều thấp hơn có thể nhận biết Ánh sáng và phát triển trở lại vào trạng thái cao hơn của ý thức của Mẹ / Cha Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Chúng tôi làm việc dựa trên lý tưởng phục vụ cho người khác. chúng tôi có rất nhiều chủng tộc khác nhau và có nhiều Hội đồng làm việc để giúp thăng thiên của vũ trụ . Công việc bao gồm hỗ trợ quá trình thăng thiên của rất nhiều hành tinh đang rung động ở chiều thấp hơn. Chúng tôi cũng tình nguyện giúp đỡ các nền văn minh đã sẵn sàng để nhìn thấy ánh sáng.

Thăng thiên của Trái đất là đã bắt đầu. Quá trình này nhận được sự hoan nghênh rất lớn. Bởi vì nó sẽ thêm động lực để thăng thiên tổng thể của toàn bộ vũ trụ.  Chúng tôi , Liên đoàn Galactic sẵn sàng để cung cấp sự hỗ trợ tới các linh hồn của những người dân trên Trái đất để họ có thể bắt đầu kết nối đến năng lượng mới  đang hiển thị. "

"Thăng thiên của Trái đất" như SanJAsKa đề cập,  là một sự tiến hóa tập thể mà nhân loại đang trải qua cùng với hành tinh Trái đất . Sự tiến triển này là cả trong thể chất và tinh thần. Đây là một quá trình tự nhiên. Chúng ta sẽ thấy trạng thái sâu hơn và cao ý thức và nhiều khả năng siêu việt khác. Những khả năng là kết quả của quá trình Thăng thiên mà chúng ta có thể đạt được vượt xa các tác phẩm khoa học viễn tưởng.

Các linh hồn đã Thăng thiên và là một phần của Liên bang Thiên hà là những người đang hỗ trợ chúng tôi  "vượt ra ngoài mạng che mặt" trong mặt bằng phát triển chung hiên thời của nhân loại. Từ đó đi vào một  trạng thái của ý thức cao hơn  và thu hút một kinh nghiệm trong các chiều không gian cao như họ. Các Linh hồn trong Liên đoàn Thiên hà thường nói rằng "Phục vụ cho người khác". Đó lý tưởng hành động của họ, như đã trở thành một tín ngưỡng chính để sống.  Bởi khi đạt trạng thái cao hơn của ý thức, họ không còn bị thúc đẩy của cuôc sống sinh tồn bậc thấp, hoạt động chính của họ là để giúp càng nhiều càng tốt các linh hồn   phát triển rất mạnh mẽ.

Đào tạo với Liên đoàn Thiên Hà

SanJAsKa đi vào để giải thích rằng những thông tin sai lệch đã được lan truyền xung quanh Liên bang Galactic. Đồng thời cũng nói về " Quá trình đào tạo" mà những thành viên tiềm năng của Liên đoàn Galactic phải trải qua trước khi gia nhập Tổ chức.

"Đã  lây lan nhiều thông tin sai lạc về Liên bang Thiên Hà của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng để cho nhưng hiểu lầm qua đi mà không để lại bất kỳ hậu quả tai hại nào. Chúng tôi muốn nói với các bạn rằng: bất kỳ linh hồn nào đều được chào đón vào Tổ chức của chúng tôi, nếu họ muốn làm việc phụng vụ người khác. Như đã nói trước, có một quá trình đào tạo bạn để hiểu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm mà có thể được trao cho bạn khi bạn tham gia hoạt động cùng với của chúng tôi.

Rất nhiều Linh hồn trên Trái đất của bạn đã là thành viên của Liên đoàn Thiên hà và đang nhập thể trên Trái đất hiện nay. Họ đang sinh sống trên trái đất, hành động như một mạng lưới Ánh sáng phục vụ cho sự thăng thiền của Trái đất và giúp đỡ mỗi mỗi người trong các bạn chuyển đổi.

Ngoài các linh hồn trong Liên đoàn của chúng tôi đang hoạt động trên mặt đất, chúng tôi cũng như một tập hợp của nhiều tổ chức của Ánh sáng khác. Chúng tối cùng nhau ở đây để hỗ trợ trong sự thăng thiên của bạn. Xung quanh hành tinh có hàng ngàn tàu của chúng tôi đang tàng hình và neo đậu ẩn trong bầu trời của bạn. "

"Starseed" và "Lightworkers " là thuật ngữ mô tả những linh hồn từ các kích thước cao hơn của chúng tôi đang có mặt ở đây để hỗ trợ hành tinh phát triển. Họ những người đã đến Trái Đất từ ​​các hành tinh khác và các từ lĩnh vực khác nhau của ý thức để hỗ trợ trong Trái đất và hỗ trợ sự tiến hóa của Nhân loại. Nhiều lực lượng làm việc cho Ánh sáng và Liên bang Thiên hà đã  thực hiện công việc theo cách của họ trên bề mặt của trái đất này. " Nhóm Mặt đất " là tên gọi dành cho các thành viên của Liên đoàn Thiên hà đang đóng quân trên bề mặt Trái đất. Những người này đã ý thức được nhiệm vụ của họ, đã kích hoạt tiềm năng và đang tham dự hoạt động trên nhiều lĩnh vực.


Tại sao Liên đoàn đã tới đây mà không có Liên hệ chính thức?

SanJAsKa cho chúng ta biết có nhiều liên lạc đã được thực hiện bởi Liên đoàn Thiên Hà trong suốt  lịch sử  của Trái đất, từ cổ đại cho tới hiện nay. Vậy lý do tại sao hàng ngàn tàu không gian đang ở trên bầu trời của  lại không dỡ bỏ tàng hình hay hạ cánh tiếp đất ?   Sau đây là giải thích của Liên đoàn Thiên Hà .

"Trong Lịch sử Trái đất, chúng tôi đã được tiếp xúc với nhiều nền văn minh trong lịch sử trần thế của bạn. Chúng tôi tới để giúp họ nhìn thấy ánh sáng và thường tiết lộ bản thân khi bắt đầu liên lạc với bề mặt. Bạn sẽ thấy rằng chúng tôi là rất tích cực tham gia trong lịch sử của bạn,  cả trong thời hiện đại và trong cổ đại.

Một số linh hồn tự hỏi: Tại sao chúng tôi không hạ cánh và bắt đầu liên lạc với bạn nếu chúng ta đang đóng quân trên bầu trời của bạn ?  Lý do là trạng thái thù địch quân sự của nhiều quốc gia thế giới của bạn đối với các vật thể bay không xác định. Là do các hành động hiếu chiến khi tiếp cận các phi thuyền của chúng tôi được thực hiện bởi quân đội của bạn.

Vì lợi ích bao trùm lên hành tinh, với mục đích chia cách Nhân  loại ra khỏi mọi sự giúp đỡ và giữ Nhân loại trong cô đơn và Nô lệ. Những thế lực đen tối trên Trái đất đã tuyên truyền và tạo ra nhiều hiểu lầm mạnh mẽ trong rất nhiều khía cạnh trong xã hội của bạn. Chúng tôi đã luôn cố gắng tránh xung đột và chiến tranh, do đó chúng tôi thường né tránh trong các lần đối đầu với lực lượng quân sự của bạn . Đồng thời chúng tôi cũng  phải cẩn thận với các lần liên lạc cá nhân mà chúng tôi đang thực hiện. "

Đây là một trong số nhiều lý do tại sao mỗi người trong Nhân loại cần đứng lên tìm hiểu và nhận rõ những sự thật to lớn đang được che giấu bởi giới lãnh đạo đen tối. Những thông tin cần tìm hiểu bao gồm cả những lần liên lạc với Người ngoài trái đất đã được thực hiện, Liên lạc vói chúng tôi và các tổ chức khác. Có rất nhiều thông tin liên quan đến  liên lạc giữa  các Sinh mệnh đến từ không gian với con người cần ra công bố. Hoà bình chỉ có thế được xây dựng trên Sự thật , trên sự hiểu biết chính xác đúng đắn và tôn trọng lẫn nhau .


Các nhóm Sinh mệnh Tích cực và tiêu cực. 

Chúng tôi muốn nói về sự khác biệt thực sự giữa Sinh mệnh Galactics giác ngộ và người ngoài hành tinh tiêu cực.Các linh hồn Galactic mong muốn và đang hành động ở đây để hỗ trợ người dân Trái đất theo nhiều cách như : bảo vệ môi trường hay giúp mỗi người dân nhận ra bản chất thật sự như là một phần của Thượng đế. 

"Có một sự khác biệt thực sự giữa những linh hồn trong các tổ chức trong Liên đoàn thiên hà và các nhóm Người ngoài Hành tinh tiêu cực. Các sinh mệnh trong Liên đoàn Thiên hà làm việc vì mục đích phục vụ Người khác. Còn những người tiêu cực thì đang bị mắc kẹt tạm thời trong lối tư duy  tự phục vụ bản thân theo hướng ích kỷ  và họ sống  đúng như họ nghĩ .

Không có ý định tiêu cực hoặc chủng tộc tiêu cực nào trong Liên đoàn Thiên hà thiêng liêng của chúng tôi. chúng tôi chỉ cho phép ánh sáng và hài hòa trong tổ chức của chúng tôi. Các nguồn năng lượng tập thể xung quanh mỗi Chủng tộc của Liên đoàn Thiên hà đều giúp các bạn hiểu và cảm thấy điều này.

Chúng tôi có rất nhiều thông tin muốn cho bạn biết và chia sẻ với bạn kiến thức về sự tiến hóa của bạn. Để có thể cảm nhận và truy cập đúng đắn vào kiến thức này, bạn cần rời bỏ những khái niệm sai lầm, ngớ ngẩn hoặc không thể chấp nhận được về thế giới của bạn.Bởi vì có rất nhiều điều bạn đã không được cho biết và khi bạn tiếp cận sự thật , bạn sẽ ngạc nhiên và sửng sốt . "

Con người trên Trái đất đã rất tập trung vào môi trường sống cố định chỉ ở trên bền mặt Trái đất . Kiến thức của người dân Trái được thiết lập theo cách khép kín và cô đơn trong vũ trụ. Thực tế này, mô hình lối sống khép kín này sẽ bị phá vỡ khi người dân biết thêm về sự tồn tại của nhiều nền văn minh khác trong vũ trụ.  Hơn thế nữa , Những tổ chức của những Sinh mệnh Ánh sáng , những chủng tộc tiến hóa cao đang ở gần bên Trái đất để trợ giúp người dân Trái đất trong quá trình tiến hóa chung.  Đó là lý do toàn bộ Liên đoàn Thiên hà và các tổ chức đã Thăng Thiên đang làm việc cho Trái đất với tất cả  Tâm trí và trong Trái tim.

Nguồn : Lightworkers.org 

2 nhận xét:

 1. PORTALS

  Portals are circular energy patterns, and as you go through them, they will cleanse and transport you into the new thought patterns of the Fourth Dimension. Portals will allow you to understand more about your own embodiment, as they are the entrances to the Shift itself. At the portals, portal workers will assist those entering the new dimension.

  As soon as you pass through the portal, the cleansing begins. This is where all the unnecessary energies that you may have been carrying are removed. Suppose that you have a cancer or tuberculosis or any kind of illness. For the most part, this will be removed allowing for a fresh start. Since all your third-dimensional illnesses were created for self-learning within the Third Dimension, you will discover that you don’t want to create illness. You will evolve beyond 99 percent of this. Your molecular structure and physical embodiment will come into a much different alignment. Your metabolic rate will change, your heart realigned, and your brainpower expanded. Your embodiment will change-larger kidneys, better blood pressure, and so on.

  If you are around 50 years old at the time of the Shift, it is safe to add as much as 130 to 150 years. The average life span can easily reach into the high hundreds. Even this can be extended, if it is desired. You choose.

  The portals will actually be fully open prior to the three days of darkness, but they will not be evident at all. After the three days of darkness, they will be extremely evident. By then, the Galactic Brotherhood will already have made their presence known.

  Internal portal workers will be those who are already evolved into the Fourth Dimension and they will help others to evolve in a gentler, loving fashion. They will also help to dispel any residual fear.

  External portal workers will experience the Shift from the highest element. It’s difficult to explain in third-dimensional terms; however, if you have chosen to be an external portal worker, know that you made the commitment before coming onto the Earth plane. The commitment probably saved you 10 to 20 lifetimes in the Fourth and Fifth Dimensions, and you will be rewarded in the light of Master Jesus and all of the Grand Masters who will be there in assistance. All of you will be light beings, and once in the portal, you will feel the love from the Fifth Dimension.

  Trả lờiXóa
 2. Thanks you for your information .

  Trả lờiXóa