Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Bộ phim Sirius: Chúng ta không đơn độc trong Vũ trụ.


Bộ phim Sirius: Chúng ta không đơn độc trong Vũ trụ.


Bây giờ là thời gian để cho sự thật được tiết lộ: Chúng ta không đơn độc trong vũ trụ ... và chúng ta cũng không đơn độc trên Trái Đất.

Trái đất đã và đang được thăm viếng bởi nhiều nền văn minh Liên Hành tinh tiên tiến. Có nhiều chủng tộc Ngoài hành tinh có thể đi du lịch thông qua các kích thước, hoặc di chuyển nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Họ tới thăm trái đất thường xuyên và mang tới nhiều công nghệ tiên tiến như : Năng lượng miễn phí , Công nghệ chống trọng lực, Công nghệ gien di truyền nhân bản, công nghệ du hành xuyên thời gian và xuyên không gian....Người dân trái đất có thể học hỏi và hưởng lợi từ những công nghệ tiên tiến này và giúp chúng ta tiến nhanh vào một kỷ nguyên mới. Các chúng tộc ngoài hành tinh sẵn sàng trao truyền công nghệ, nhưng những người cầm quyền đã đàn áp những thông tin này, mục đích là giữ người dân Trái đất trong nỗi cô đơn, sợ hãi và bất lực. 

Bây giờ đây  là thời gian để bạn có thể biết tất cả ... và tài liệu này, bộ phim này sẽ cho phép bạn tiếp cận  những thông tin có sẵn mà đã bị nhà cầm quyền che dấu trong vòng bí mật .NỘI DUNG PHIM . 

Tiến sĩ Steven Greer, người sáng lập của Phong trào Công bố trên toàn thế giới và là lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu thông tin người ngoài Trái Đất đã cùng làm việc nhà làm phim Amardeep Kaleka và nhóm của ông tại Neverending Light Productions để sản xuất một trong những bộ phim quan trọng nhất của thời đại chúng ta.

Bộ phim này cho thấy nhiều câu chuyện vĩ đại nhất chưa bao giờ nói:

Trái đất đã được thăm viếng bởi nhiều chủng loại sinh mệnh từ các thế giới khác. Họ là những người nhân từ và ác độc. Trong thực tế, sự hiện diện của họ ở đây có liên quan đến tương lai của nhân loại.

Một âm mưu vì lợi ích quân sự, công nghiệp và tài chính của giới lãnh đạo chóp bu trên Trái đất đã giữ bí mật những liên lạc này. Bộ phim này sẽ công bố những bí mật về các hoạt động của Người ngoài Hành tinh trong hơn 60 năm qua.


CẤU TRÚC CỦA FILM : 

I. Phần đầu tiên của bộ phim sẽ chia sẻ rất nhiều bằng chứng cho thấy ET là thực sự tồn tại. Từ các tài liệu chính thức của chính phủ co tới lời khai của các nhân chứng cấp cao, kết hợp phỏng vấn và bằng chứng trực quan. Dự án CSETI có thư viện rất lớn về các bằng chứng liên hệ với ET mà chưa bao giờ được công bố . Đó là tập hợp thông tin và bằng chứng của trên 20 năm nghiên cứu.


II. Phần Tiếp theo, là các buổi phỏng vấn một nhóm các nhà khoa học xuất sắc về bí mật công nghệ lâu đời. Họ cho chúng ta hiểu bằng cách nào mà năng lượng có thể được thu được từ cơ cấu của không gian xung quanh chúng ta. Họ cũng cho chúng ta biết các tập đoàn công nghiệp đã bị đàn áp thông tin này như thế nào. Nhà bác học Nicola Tesla đã phát minh ra những gì, và tại sao FBI tịch thu giấy tờ của ông khi ông qua đời? Các Phương tiện nhân tạo chống trọng lực đã được sử dụng trong hơn nửa thế kỷ. Một số phương tiện này thậm chí còn được sử dụng để dàn dựng các vụ bắt cóc trò lừa bịp giả làm ET để kiểm soát quần chúng. Bây giờ là thời gian để cho các công nghệ này được công nhận và phát triển cho mục đích năng lượng hòa bình.

III.Phần cuối cùng, chúng tôi khám phá LIÊN HỆ: Các nguyên tắc và cách thức làm thế nào để xây dựng một cây cầu với một vũ trụ liên chiều không thời gian. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cách thức một người bình thường có thể tiếp xúc với người từ thế giới khác. Đó chỉ là vấn đề thay đổi suy nghĩ ra khỏi mô hình tư duy cũ ...


Nguồn siriusdisclosure.com/Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét