Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Chuyển đổi : Con đường Trở về.Chuyển đổi : Con đường Trở về. 

Thời đại mới đang tới. Mỗi linh hồn tiên tiến trong Nhân loại đang tìm đường Trở về. Con đường Trở về là một quá trình chuyển đổi từ trạng thái Tâm thức Thấp kém tới một trạng thái Tâm thức Cao cấp, có rung động cao hơn.

Hình thức thực hiện chuyển đổi thì có muôn vàn, nhưng con đường đúng thì chỉ luôn có Một. Con đường Đúng là: Trở về với Ánh sáng, Trở về với Thượng Đế, Trở về với Đấng Vô cùng, Trở về với Thiên Chúa Toàn Năng, Trở về với Khối sáng Thượng thiên, Trở về với Nguồn, Trở về với Ý thức của Vũ trụ...
Danh từ miêu tả thì có nhiều , tất cả đều diễn tả Một Con đường Trở về  ...
Con đường Trở về có những bước đi đầu tiên và có những bước tiến xa ... xa tới vô cùng ...Một Linh hồn đang trên đường Tiến hóa Tâm linh sẽ phải lần lượt trải qua các trạng thái Tâm thức như sau :

1- Bắt đầu cảm nhận được một thế lực Vô hình điều khiển cuộc sống.
2- Bắt đầu đi tìm Thượng Đế.
3- Tìm thấy Thượng Đế
4- Hòa nhập với Thượng Đế là Một.
5- Là Biểu hiện của Thượng Đế trong Trần gian.
6- Đồng Sáng tạo cùng với Thượng Đế .
7- ....

Đường tiến hóa có nhiều nấc thang để Linh hồn bước từng bước đi lên. Nhưng nguyên tắc để bước lên được thì chỉ có Một. Đó là nâng cao rung động. Đó là nâng cao trạng thái Tâm Thức .

Vậy cách thức nào, kỹ thuật nào để Nâng cao được Tâm thức ?
Đó là cách Hòa cái Tiểu Ngã Phàm nhân vào cái Đại Ngã Vô cùng của Vũ trụ. Hòa giọt nước Tâm hồn hữu hạn Con người này vào Đại dương của Tri thức Vũ trụ. Hòa cái Thấp vào Cái cao. Không cần buông bỏ gì hết, không cần xóa bỏ gì hết, chỉ cần mở lòng và chuyển đổi. Chuyển đổi bằng cách nhận thêm cái rung động cao vào cái đang có. Chỉ cần nhận thêm, không cần buông bỏ.

Phàm Nhân tính xấu hả? Kệ nó, không cần vứt đi làm gì. Mở lòng và Nhận thêm Thượng Đế Tính vào Bản Thể.

Đó là Chuyển đổi, Đó là Tu hành Chánh Đạo, Đó là con đường Trở về đúng đắn, Đó là Tiến nhập vào thời đại Hoàng Kim.

Rất dễ dàng phải không ?

Samba 9/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét