Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Hội đồng Arcturian 9D: Hợp tác với các chủng loài trong Vũ trụ
 Hội đồng Arcturian 9D: Hợp tác với các chủng loài trong Vũ trụ
Xin chào các bạn. Chúng tôi là Hội đồng Arcturian từ chiều không gian thứ 9. Chúng tôi rất vui khi được kết nối với tất cả các bạn.


Các bạn đang cùng nhau hành động như là một tập thể thống nhất. Hành động này bắt đầu đạt được sự tin tưởng của nhiều chủng loài khác trong Vũ trụ. Những chủng loài đó đã hơn một lần sợ hãi vì những hành động của Tập thể Nhân loại.
Hiện nay, Tập thể các Bạn đã bắt đầu vượt ra ngoài Ý thức của Nạn nhân / Tội phạm. Điều đó, đã cho phép các bạn tiếp cận nhiều hơn với quyền lực của chính Bạn, như là một tập thể có đầy đủ chủ quyền. Là một Tập thể có Ý thức, các bạn rất mạnh mẽ, khi bạn đang sử dụng khả năng của bạn để tập trung vào những ý định nhằm tạo ra cuộc sống mới hoàn thiện hơn.

Mỗi người trong các bạn đang thực hiện nhiều chuyển đổi trong cuộc sống cá nhân. Mỗi chuyển đổi này đều đóng góp vào sự phát triển Ý thức Tập thể Nhân loại. Tập thể của các bạn đang di chuyển ra khỏi tần số thấp. Các bạn đang dần chấm dứt việc tự coi mình nạn nhân/ tội phạm.  Các bạn đã đạt đến một số lượng lớn các cá nhân đã tự coi mình là người làm chủ số phận bản thân và tự  sáng tạo ra cuộc sống đầy đủ chủ quyền mà bạn muốn sống trong đó. Điều này có nghĩa là các nhóm ngoài hành tinh khác, đang cùng nhau tiến lên phía trước, với kế hoạch hợp tác với các bạn trên quy mô lớn.


Khi Con người và các Chủng loài khác trong Vũ trụ kết nối, thì sẽ tạo ra những thoả thuận tốt đẹp, phục vụ cho tất cả các bên. Tần số rung động của Ý thức tập thể ở tất cả các Nhóm trong Vũ trụ sẽ tăng lên. Và tất cả chúng ta sẽ cùng sống trong một Thiên hà rất khác biệt so với hiện nay. Sự kết nối đang được thực hiện. Sẽ có nhiều sự hợp tác giữa các nhà lãnh đạo thế giới với nhau và sẽ có nhiều hợp tác với những nhóm người ngoài hành tinh  hơn bao giờ hết.


Chính các bạn đang mở ra một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên hợp tác đoàn kết hành động có lợi cho tất cả các bên liên quan. Điều này đang nâng cao vị thế của Nhân loại trong Vũ trụ. Bạn có thể tin tưởng rằng: Chính Các bạn đang tạo ra những mối quan hệ tốt lành này. Các bạn sẽ làm việc, phối hợp tốt với các tập thể khác trong Vũ trụ. Đoàn kết là tốt hơn khi làm việc một mình. Khi các bạn có bạn bè trong Vũ trụ thì Tiếng nói của bạn sẽ được nghe, và tiếng kêu cứu của bạn sẽ  được đáp ứng. Sự tin tưởng lẫn nhau, sẵn sàng hợp tác, cùng nhau hành động.... đó là những điều đang có sẵn trong Ý thức tập thể Nhân loại, Đó là những điều cần thiết để bắt đầu.


Chúng tôi là Hội đồng Arcturian, và chúng tôi rất thích kết nối với các bạn.


Nguồn : http://danielscranton.com/co-creating-with-extra-terrestrials-%E2%88%9Ethe-9th-dimensional-arcturian-council/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét