Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Hồ Titicaca và Đĩa vàng Mặt Trời


Hồ Titicaca liên quan đến quá trình Thăng Thiên của Nhân Loại với nhiều cách khác nhau. Năng lượng tỏa ra từ hồ Titicaca sẽ kích hoạt ý thức của mỗi cá nhân trong mỗi và nhiều chiều không gian bằng cách nâng cao tần số rung động trong mỗi người để đạt cộng hưởng với tần số của các chiều không gian . Tại Hồ Titicaca các tần số của năng lượng là dành riêng cho nhân loại và như vậy năng lượng kích hoạt ý thức luôn có sẵn cho những người liên kết với nguồn năng lượng của Hồ .Đĩa Mặt trời Vàng .

Trong Hồ Titicaca có chứa ở một trong những 'Đĩa vàng Mặt Trời ' tuyệt vời nhất . Nó là toàn năng và có khả năng lần lượt kích hoạt tất cả những Đĩa khác. Các đĩa này gởi ra trên khắp bề mặt Hành tinh một trường Năng lượng -Ánh sáng dùng để tái lập trình và kích hoạt mười hai sợi xoắn ốc helixial trong Phân tử di truyền ADN của nhân loại . Chúng được phát ra một năng lượng thần thánh của trường năng lượng Vô nhiễm , của tình yêu vô điều kiện,của Mã hóa - ánh sáng mà chỉ có thể tồn tại trong chiều thứ 5 và ở trên chiều thứ 5.

Đĩa vàng Mặt trời xuất hiện trong thời gian của LeMuria. Đó là công nghệ của Sirian B và Arcturian xây dựng cho Trái đất. Cùng với những chiếc sọ pha lê, các Đĩa Vàng Mặt trời đã và đang là một thư viện tổng hợp của Kế hoạch Thần thánh hoàn hảo dành cho nhân loại: . Nó là mã DNA cho hành tinh, và có 12 tần số tổng hợp sẽ một lần nữa được kích hoạt hoàn toàn trong năm 2012.

Có 12 đĩa như vậy trên hành tinh, nois một cách chính xác hơn, có 12 mô hình khác biệt tần số của đĩa Đĩa Vàng Mặt trời đang được mở rộng và đang kích hoạt 12 - sợi Tinh tế trong Phân tử di truyền ,Nhiều người trong Dòng tu của Hathors kết nối năng lượng và kích hoạt như vậy .

Trong các lĩnh vực năng lượng,năng lượng cổng thông tin tại Hồ Titicaca là một trong cổng năng lượng lớn nhất và nguyên sơ nhất trên hành tinh . Nó cũng là Người Bảo Hộ và Kích Hoạt Ý thức Hành tinh tại thời điểm này ,trong buổi đầu của Thăng thiên. Điều quan trọng là bạn hiểu, Năng lượng Hồ Titicaca là năng lượng cân bằng không âm- không Dương , không Nam- Không nữ .

Năng lượng của Hồ Titicaca mang tiềm năng thanh toán bù trừ rất lớn cho tất cả những người tìm kiếm tiên bộ trên con tu hành - tiến hóa . Năng lượng ở Hồ Titicaca là cân bằng, hài hòa, và hòa hợp.Một người quá nam tính hay quá nữ tính , khi tới đây sẽ được cân bằng các dòng năng lượng trong cơ thể và nâng cao rung động . Ðó là bản chất của năng lượng tinh thể của cổng 12 và đĩa vàng.

Ngoài Đĩa vàng Mặt trời có nguồn gốc ngoài Hành tình từ thời LeMuria, dưới đáy hồ và trong hang núi bên cạnh hồ có cất giữ 2 khối Tinh thể lớn từ thời Atlantic.Như vậy trong hồ và vùng núi xung quanh hồ chứa nguồn năng lượng và kiến thức từ 2 nền văn minh lớn là MU và Atlantic

Tại Hồ Titicaca các tần số năng lượng dành riêng cho nhân loại và luôn sẵn sàng cho những người liên kết với nó . Nhưng Hành giả phải chuẩn bị sẵn sàng và có khả năng nâng cao tần số , mở rộng trái tim của họ để nhận được năng lượng như vậy.

Tôi là Tổng Lãnh Thiên Thần Metatron và tất cả các bạn đều được đón nhận.

Lược dịch bài dẫn kênh của Tổng Lãnh Thiên thần -Metatron qua J Tyberonn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét