Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

12 Đại Linh Địa trên Trái đất


Cũng như hệ thông Luân xa của con người , Trái đất cũng có 1 hê thống Luân xa .Chức năng của Hệ thống Luân xa Hành tinh này là thu nhân năng lượng từ vũ trụ , phân phối lại trên khắp mặt đất , tạo thành một mạng lưới Linh khí nuôi dưỡng và nâng đỡ mọi loài sinh sống trên bền mặt trái đất .Trái đất có 7 Luân xa chính . Mỗi luân xa chính có 12 Luân xa vệ tinh .

Ngoài 7 Luân xa trên còn có 5 cổng năng lượng , sẽ được kích hoạt trong thời gian Trái đất tiến vào Thời đại Hoàng Kim .Trong mỗi Luân xa và mỗi cổng đều có một " Đĩa Vàng Mặt Trời ".

Chức năng các Đĩa mặt trời này gần giống như con dấu Niêm phong- màng lọc năng lượng ,nhằm bảo vệ các Luân xa của Hành tinh .

Vị trí của 7 Luân xa :

1- Root Chakra - Đỉnh Shasta - Bắc Mỹ

2-Sexual Chakra - Hồ Titicaca -Peru- Nam Mỹ .

3-Solar Plexus Chakra – Uluru, Australia.

4-Heart Chakra – Glastonbury -Anh quốc ( Châu Âu )

5-Throat Chakra – Kim thự tháp Giza

6-Chakra or Third Eye - Vị trí thay đổi tùy theo thời điểm .

7-Crown Chakra – Đỉnh Kailash, Tây tạng .Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét